غرق شدن گردشگران به چهره ساحل مازندران اسيب مي زند

ساري- ايرنا - معاون سياسي،اجتماعي وامنيتي استاندار مازندران با بيان اينكه غرق شدن گردشگران در دريا به چهره گردشگري استان آسيب زده تاكيد كرد:سواحل و درياي مازندران بايد از چهره غريق پذيري به سمت جذب گردشگر حركت كند.

حسين حسن نژاد روز سه شنبه در رزمايش نجات غريق استان كه در بابلسر برگزار شد، افزود: دريا بزرگترين طرفيت جذب گردشگر استان است ، اما متاسفانه در دوره هاي متمادي با غرق شدن مسافران در اين سواحل منجر به چهره نامناسبي از گردشگري استان شده است.
وي تاكيد كرد: به تناسب اهميت سواحل و درياي مازندران در جذب گردشگر بايد اقداماتي در راستاي ارتقاي سطح كيفي خدمات و آگاهي بخشي در طرح ساماندهي دريا و همچنين كاهش غرق شدگان در دريا انجام شود.
معاون استاندار مازندران با اشاره به اينكه كيفيت و سطح امنيت سواحل مازندران به نسبت ميزان گردشگران ارتقا نيافته است، افزود: اولويت ما براي سواحل ارتقاي كيفيت بهداشتي و خدماتي به همراه افزايش سطح امينت گردشگران است.
حسن نژاد با بيان اينكه درياي خزر مقصد گردشگراني از سراسر كشور و حتي گردشگران خارجي در تمام فصول سال است، اظهار داشت: براي ساماندهي سواحل استان بايد اعتباراتي فرا استاني و ملي ديده شود و مقام عالي استان نيز به صورت جدي پي جذب اين اعتبارات است.
** شناسايي 406 نقطه حادثه خير در سواحل مازندران
معاون استاندار با اشاره به اينكه سال گذشته 376 نقطه حادثه خير در سواحل مازندران شناسايي شده ، افزود: امسال با همكاري پژوهشگران علمي و پايش هاي محلي، 406 نقطه حادثه خير شناسايي شده است.
وي شناسايي هر چه بيشتر نقاط حادثه خير سواحل مازندران را در ارتقاي امنيت و حفظ جان گردشگران و مردم استان مهم عنوان كرد و گفت: افزايش شناسايي اين نقاط انتظار كاهش غريق در دريا را نيز به همراه خواهد داشت كه به نوعي به عملكرد دستگاههاي شهرستاني بستگي دارد.
حسن نژاد همچنين با اشاره به كاهش 20 درصدي تلفات جاني در سواحل مازندران در سال گذشته ، گفت: امسال با توجه به تجربيات گذشته بايد در جهت به حداقل رساندن غرق شدگان حركت كنيم.
وي همچنين به تمامي دستگاههاي اجرايي تاكيد كرد كه در جهت آگاهي بخشي و كاهش غرق شدگي در دريا از سازمان ها و سمن هاي مردم نهاد استفاده كنند تا طرح دريا طرحي مردمي و فراگير شود.
گفتني است كه استان مازندران داراي 338 كيلومتر ساحل است كه سالانه دهها ميليون گردشگر را به سمت خود مي كشد.
در طرح درياي امسال كه از فردا(چهارشنبه اول خرداد) آغاز و تا 31 شهريور ادامه خواهد داشت، يك هزار نجات غريق زن و مرد در 95 نقطه ساحلي استان مستقر مي شوندو از ساعت 8 صبح تا 20 هر روز فعال خواهند بود.
9919/1899