كميته انضباطي واليبال راي پرونده نظري افشار را صادر كرد

تهران- ايرنا- كميته انضباطي فدراسيون واليبال راي پرونده فرهاد نظري افشار و باشگاه خاتم اردكان را صادر كرد.

كميته انضباطي فدراسيون واليبال با تشكيل جلسه به درخواست فرهاد نظري افشار مبني بر دريافت الباقي قرارداد اين بازيكن از باشگاه سابق او اعلام راي كرد.
در اين راي آمده است:
نظر به اينكه فرهاد نظري افشار در ليگ برتر واليبال سال 1397 قراردادي با باشگاه خاتم اردكان امضا كرده و به توافقاتي با اين باشگاه دست پيدا كردند، باشگاه خاتم اردكان به پرداخت الباقي مبلغ مورد توافق با آقاي نظري افشار محكوم شد.
ورزشي **9118**9129