تصحیح اركان صندوق بازنشستگی «آینده ساز» در شورای عالی رفاه

تهران - ایرنا - معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، در جلسه امروز (سه شنبه) مباحث مرتبط با صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز را به عنوان یكی از صندوق های خرد بازنشستگی بررسی، و اركان آن را تصحیح كرد.

«احمد میدری» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، به تشریح مصوبات نشست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی كه امروز (سه شنبه) در محل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی برگزار شد، تشریح كرد.
وی گفت: صندوق های بازنشستگی كشور در دو دسته جا دارند؛ نخست صندوق های بازنشستگی كه زیر نظر وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اداره می شوند و دسته دیگری كه به طور جداگانه یا زیرنظر یك وزیر و یا ركنی دیگر اداره می شوند.
معاون وزیر تعاون اضافه كرد : در قانون جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی ذكر شده است كه تمام صندوق ها باید زیر نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی باشند. عدم اجرای این بند از قانون تاكنون مشكلاتی را به وجود آورده است؛ از جمله اینكه صندوق هاپس از آنكه با مشكلات مالی مواجه می شوند درصدد پیوستن به وزارت تعاون بر می آیند و اینجاست كه ابعاد بحران بزرگ تر و اداره آنها با موانعی روبرو می شود.
میدری افزود : برای جلوگیری از تكرار این تجربیات ناخوشایند، در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تصمیم گرفته شد 14 صندوق خرد كه زیر نظر سایر اركان هستند به شكلی اداره شوند كه از بی انضباطی های مالی آنان جلوگیری شود و كشور را با پیامدهای ناخواسته روبرو نكند و درعین حال تحت مسئولیت آن سازمان قراربگیرد.
وی ادامه داد: به همین دلیل امروزسه شنبه 31 اردیبهشت، درشورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز را به عنوان نخستین صندوق خرد بررسی كردیم كه بخشی از شركت های صنعتی مهم عضو این صندوق به شمارمی روند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: برهمین اساس قرارشد دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی متن پیشنهادی ضوابط كلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاریهای (موضوع بند 'هـ' ماده 15 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی) برای دستگاههای عضور شورای عالی ارسال كند تا ظرف مدت یك هفته نظرات اخذ شده بر روی متن پیشنهادی اعمال و ظرف یك هفته نیز پس از برگزاری جلسه با دستگاههای ذیربط متن نهایی شده جهت اخذ امضای اعضای شورای عالی ارسال شود.
وی تصریح كرد : دركشور ضوابطی در مورد چگونگی ذخائر صندوق های بازنشستگی نداریم و این امر یك خلاء مهم بوده است كه به همین سبب در نشست قبلی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مطرح و امروز در دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی متن پیشنهادی ضوابط كلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاریهای برای دستگاههای عضور شورای عالی ارسال شد تا ظرف مدت یك هفته نظرات اخذ شده بر روی متن پیشنهادی اعمال و ظرف یك هفته نیز پس از برگزاری جلسه با دستگاههای ذیربط متن نهایی شده جهت اخذ امضای اعضای شورای عالی ارسال شود.
اقتصام**٩١٣٢**9189