شيوه نامه فعاليت تشكلهاي مردم نهاد جزيره كيش تدوين شد

كيش - ايرنا- شيوه نامه فعاليت تشكلهاي مردم نهاد جزيره كيش با هدف قانونمند شدن اين تشكل ها و حمايت از فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و حوزه سلامت در جزيره كيش تدوين شد.

به گزارش ايرنا، محمد پازوكي مدير اجتماعي اين سازمان در نشستي با خبرنگاران ضمن اعلام اين خبر افزود: كيش نخستين منطقه آزاد كشور است كه در راستاي قانونمند شدن فعاليت تشكل هاي مردم نهاد اقدام به تدوين و اجراي شيوه نامه فعاليت تشكلهاي مردم نهاد كرد است.
مدير اجتماعي معاونت فرهنگي و اجتماعي سازمان منطقه آزاد كيش با بيان اينكه تا كنون تنها دو تشكل مردم نهاد انجمن بانوان و امور زنان در جزيره كيش بصورت رسمي ثبت شده و فعاليت مي كنند گفت: با توجه به اينكه تشكل هاي متعددي خواهان فعاليت در جزيره كيش هستند تدوين اين شيوه نامه ضمن تسهيل روند فعاليت قانوني اين تشكل ها، فضاي حمايتي و مناسبي را براي اينگونه تشكلها فراهم شده است.
وي با تاكيد بر اينكه معاونت اجتماعي همواره از فعاليت هاي فرهنگي تشكل ها در جزيره كيش حمايت كرده است افزود: تدوين اين شيوه نامه، كمك مي كند تا افراد با هر سطح آگاهي از مسائل حقوقي و قانوني بتوانند تشكل مد نظر خود را تاسيس كرده و روند فعاليت قانونمندي داشته باشند.
مدير اجتماعي معاونت فرهنگي و اجتماعي سازمان، در خصوص فعاليت اين تشكل ها در فضاي مجازي گفت: صرف نظر از فعاليت در فضاي مجازي يا واقعي، هر تشكلي كه در قبال عضويت و فعاليت ها و خدمات خود وجهي از افراد دريافت مي كند بايد مطابق اين شيوه نامه جديد اساسنامه تشكل را تنظيم و براي ثبت آن اقدام كند. در غير اينصورت فعاليت آن تشكل غير قانوني است.
به گفته پازوكي اين شيوه نامه بر اساس آئين نامه اجرايي وزارت كشور در خصوص تاسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي و تشكل هاي مردم نهاد كه آخرين تغييرات آن در سال 95 مصوب شد تدوين و با هدف تامين نيازهاي تشكل هاي مردم نهاد در جزيره كيش با بهره گيري از نظرات كارشناسان و دست اندركاران فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي در اين منطقه، بومي سازي شده است.
پازوكي با اشاره به اينكه برخي تشكل ها از مسير اصلي فعاليتشان دور مي شوند تصريح كرد: معاونت اجتماعي سازمان منطقه آزاد كيش در راستاي وظايف و مسئوليت هاي محوله خود بر عملكرد تشكل هاي مردم نهاد و انطباق فعاليتشان با اساسنامه مربوطه نظارت كامل دارد.
مدير اجتماعي معاونت فرهنگي و اجتماعي سازمان منطقه آزاد كيش گفت: در حال حاضر علاقمندان به تاسيس تشكلهاي مردم نهاد مي توانند با مراجعه به معاونت اجتماعي اين شيوه نامه را دريافت كنند اما به زودي اين شيوه نامه بر روي سايت سازمان منطقه آزاد كيش بار گذاري مي شود.
1339