كشت برنج در استان اصفهان به كمتر از يكهزار هكتار رسيد

اصفهان - ايرنا - معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي اصفهان گفت: با توجه به كمبود منابع آب و قانون محدوديت و ممنوعيت كشت برنج، اراضي زير كشت اين محصول در استان به كمتر از يك هزار هكتار رسيده است.

به گزارش ايرنا، اصغر محسن‌زاده كرماني روز سه شنبه در جلسه كارگروه سازگاري با كم آبي در استانداري افزود: اراضي زير كشت برنج در استان در سال 75 حدود 19 هزار و500 هكتار بود كه اكنون به حدود630 هكتار تقليل يافته است.
وي اظهار داشت: با توجه به كمبود منابع آب، قانون محدوديت و ممنوعيت كشت برنج غير از مناطق شمالي كشور بايد توسط وزارت جهاد كشاورزي اجرايي شود و در اين پيوند برنامه هايي مانند معرفي الگوي كشت جايگزين، تخصيص يارانه و بسته هاي حمايتي در نظر گرفته شده است.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي اصفهان خاطرنشان كرد: اين سازمان چند طرح مطالعاتي در دست اجرا دارد كه از جمله آنها كشت هوازي و امكان خشكه كاري برنج است كه نياز به آب كمتري دارند.
به گزارش ايرنا، برخي كارشناسان، خشكه كاري شالي با روش بذرپاشي به جاي كشت سنتي - غرقابي را يكي از راهكارهاي مقابله با خشكسالي و توسعه مزارع برنج در مناطق كم آب كشور مي دانند.
محسن زاده با اشاره به اينكه استان فارس، تجربه هايي در باره خشكه كاري برنج دارد، اضافه كرد: با دعوت از كارشناسان اين خطه، امكان عملياتي كردن اين الگوي كشت در اصفهان، بررسي و براي آزمايش، زميني به مساحت سه هزار هكتار در زرين شهر انتخاب شد.
وي ادامه داد: در تعدادي از شهرستان ها از جمله مباركه نيز ارقام جايگزين برنج مانند كنجد، ذرت شيرين، ارزن دم روباهي، لوبيا چشم بلبلي، تنباكو و كينوا (خاويار گياهي) معرفي و كشت شده است.
معاون جهاد كشاورزي اصفهان براي اجرا شدن هرچه بهتر قانون محدوديت و ممنوعيت كشت برنج، اطلاع رساني بيشتر و پيگيري تعهدات و تامين اعتبار را خواستار شد و تصريح كرد: حدود يكهزار و500 هكتار اراضي غيرقابل جايگزين كردن نيز بايد تعيين تكليف شود.
وي مهمترين مشكلات اجرايي كردن اين قانون را ابهام در تامين و مديريت توزيع آب در اراضي خرده مالكي براي كشت هاي جايگزين، همراهي نكردن برخي مسوولان و نمايندگان مجلس، افزايش قيمت برنج و ابلاغ نشدن بسته هاي حمايتي عنوان كرد.
نماينده صنف كشاورزان نيز در اين جلسه گفت: برنجكاري و ميزان مصرف آب براي اين نوع كشت در مناطق مختلف با يكديگر تفاوت دارد و بايد به اين موضوع نيز توجه شود.
اسفنديار اميني افزود: محصولاتي مانند يونجه و چغندر قند در مناطقي از غرب اصفهان، بيشتر از برنجكاري به آب نياز دارند.
عباس رضايي استاندار اصفهان نيز در اين جلسه با اشاره به ضرورت توجه بيشتر به مصوبه هيات دولت در باره محدوديت و ممنوعيت كشت برنج تاكيد كرد: اين قانون قابل تغيير نبوده و شرايط آبي سال هاي آينده هم مشخص نيست لذا نبايد فقط وضعيت آبي امسال را در نظر بگيريم.
در اين كارگروه، 24 برنامه سازكاري با كم آبي تا افق زماني سال 1404 در استان اصفهان تصويب شد.
برنامه هاي مذكور در بخش هاي توسعه و مديريت منابع آب استان، آب آشاميدني، كشاورزي، صنايع، فضاي سبز، محيط زيست و مديريت يكپارچه است.
استان اصفهان داراي 564 هزار هكتار اراضي كشاورزي است كه بدليل كمبود منابع آبي در زمان حاضر حدود200 هزار هكتار از اين اراضي زير كشت زراعي و باغي است.
بيش از180 هزار نفر در اين بخش در استان مشغول كارند كه 12 درصد از شاغلان كشاورزي كشور را تشكيل مي دهند.
6027/3011


3011