بيش از يك هزارآواره سوري از لبنان و اردن به كشورشان بازگشتند

تهران - ايرنا - در ادامه روند رو به رشد بازگشت آوارگان سوري ، يك هزار و 163 آواره ديگر طي 24 ساعت گذشته با عبور از گذرگاه هاي مرزي لبنان و اردن به كشورشان بازگشتند.

روزنامه 'الوطن' سوريه به نقل از مركز روسي موسوم به «آشتي ميان طرف هاي درگير» گزارش داد كه در 24 ساعت گذشته، 417 آواره با عبور از دو گذرگاه «يابوس» و «تلكلخ» در مرز لبنان با سوريه توانستند خود را به كشورشان برسانند.
همچنين در اين مدت 746 آواره ديگر نيز با عبور از گذرگاه مرزي «جابر- نصيب» در مرز اردن و سوريه وارد كشورشان شدند.
جمعيت سوريه پيش از آغاز بحران در 24 اسفند سال 1389 حدود 23.5 ميليون اعلام شده بود كه با يورش گروه هاي تروريستي به اين كشور و طي سال هاي گذشته نزديك به 12 ميليون نفر از اين جمعيت آواره شهرهاي مختلف اين كشور و كشورهاي تركيه، مصر، لبنان، اردن و همچنين اروپا شدند.
در ماه هاي اخير با بازگشت ثبات و آرامش به سوريه شمار زيادي از آوارگان سوري به صورت داوطلبانه به كشور خود بازگشته و شماري نيز منتظر فراهم شدن ساز و كار قانوني اين امر در كشورهاي همسايه سوريه هستند.
هم اكنون دولت سوريه اقدام به ارسال امكانات، بازسازي راه ها، اصلاح شبكه برق و آب و تجهيز مراكز بهداشتي درماني در مناطق آزاد شده از دست تروريست ها كرده تا شرايط براي بازگشت آوارگان سوري مهيا شود.
تاكنون نزديك به 6 ميليون آواره سوريه به دنبال بازگشت امنيت و نابودي تروريست ها از سوي ارتش اين كشور و آزادي بيش از 80 درصد از خاك آن به خانه و كاشانه خود بازگشته اند.
خاورم**9469**1508