هنوز عده ای نمی خواهند زنان را باور كنند

تهران-ایرنا- یكی از راه های توسعه یافتگی داشتن نگرش ها و اعمال سیاست هایی در جامعه است كه در عین كلان نگری، مباحث خرد و نیازهای همه افراد جامعه را در بر بگیرند و حضور پررنگ تر زنان در امر سیاستگذاری به رغم وجود برخی موانع یكی از مهمترین رویكردهای توسعه مدارانه است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در روزهای اخیر به رغم دستور «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر كشور برای انتصاب زنان در سمت معاونت استانداری كه با رویكرد ارتقا جایگاه زنان در دولت تدبیر و امید مطرح شد، وقوع برخی از اتفاقات باعث ایجاد بدبینی هایی در وضعیت حقوق شهروندی زنان گردیده است. اتفاقاتی چون منع دوچرخه سواری زنان در اصفهان كه انتقاداتی را از سوی چهره های سیاسی و اجتماعی برانگیخته است.
پروانه سلحشوری نماینده اصلاح طلب مجلس و عضو كمیسیون فرهنگی در تازه ترین اظهارنظر خود در این زمینه و در نقد وضعیت موجود كه در تصمیماتی این چنینی نمود می یابد، اظهار داشته است: روزهای اخیر خبری مبنی بر دستور دادستانی اصفهان برای برخورد با بانوان دوچرخه سوار صادر شد. چنین تصمیم هایی این سوال را در ذهن ایجاد می كند كه در شرایط فعلی كشور، این قبیل تصمیمات چه ضرورتی دارد؟ دوچرخه سواری زنان چه مشكلی دارد؟
مسائل ضدونقیضی كه در عرصه حقوق زنان وجود دارد سوالات زیادی را مطرح ساخته است كه نیاز به بررسی و پاسخگویی دارند.
به هر صورت اقداماتی چون لزوم انتساب زنان در معاونت استانداری ها امری مطلوب و درست شمرده می شود. «فاطمه راكعی» نماینده مجلس ششم شورای اسلامی و سرپرست سابق اداره كل بانوان شهرداری تهران عقیده دارد كه اجرای چنین طرح هایی در نهایت به نفع و سود زنان كشور است.

**پاك دستی زنان راهگشای مدیریت جامعه
«راكعی» در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا بیان داشت: این اتفاق، اتفاقی مثبت است و منافاتی با سایر عرصه های سیاستگذاری ندارد. اگر ما زنانی را در سطح استانداری داریم، آنها باید به جایگاهشان دست پیدا كنند. این ها فرزندان ما هستند كه آمده اند و عموما خوشفكر هستند و دغدغه زنان را دارند و كارهای بزرگی كرده اند.
«با دسترسی و دستیابی به این جایگاه های بالای تصمیم گیری، مدیریت، برنامه ریزی و قطعا با نگاه مسئولیت پذیرانه، انسانی و پاك دستی ای كه زنان دارند این اتفاق به نفع جامعه خواهد بود. ضمن این كه خود این مساله فرهنگ سازی غیرمستقیم برای كسانی است كه هنوز هم نمی خواهند زنان را باور كنند. این نشان می دهد كه زنان می توانند در سطوح بالای اجتماعی و سیاسی حضور پیدا كنند و بدرخشند».
وی در توضیح تناقضاتی كه در مواجهه با حقوق زنان در جامعه وجود دارد و با اشاره به داستان منع دوچرخه سواری زنان در اصفهان گفت: كسانی كه متولی مسوولیت هایی در ارتباط با مسائل حقوق زنان، حق زنان در شهر و سایر مسائل شهروندی هستند باید صریحا با نگاه هایی كه مانع از حضور زنان در استادیوم های ورزشی و ... هستند، برخورد كنند. این مسائل به قدری پیش پا افتاده و جزو حقوق ابتدایی و انسانی افراد جامعه است كه تنها به خاطر مسامحه ای كه نهادهای متولی از خود نشان می دهند، مطرح می شوند.
«وقتی در بین فقها و علمای ما كسانی هستند كه تاكید می كنند دوچرخه سواری هیچ ایرادی برای خانم ها ندارد و مهم آن پوشیدگی، وقار و متنانتی است كه آن هم عموم زنان ما رعایت می كنند (چه دوچرخه سواری كنند یا نكنند، در حد نرم ها و هنجارهای اجتماعی رعایت می كنند) مطرح شدن چنین موضوعاتی كه این عمل باید متوقف شود، به چه معنا است؟»
راكعی تصریح كرد: بعد از 40 سال و تاكیدات حضرت امام در مورد جایگاه زنان و همینطور نظرات دیگر بزرگان نظام در باب وضعیت زنان، این گونه مسائل و منع هایی كه مطرح می شوند وهن به نظام هستند. و اگر كسانی هم قصد ستیز با هنجارها داشته و عامدانه رفتار نامناسبی داشته باشند باید به آنها تذكر لازم داده شود وگرنه آحاد مردم چه دوچرخه سوار شوند، چه اتومبیل یا هواپیما فرقی ندارد، مهم هنجارها است كه خانم ها در حد قابل قبولی رعایت می كنند.
«من تعجب می كنم كه چرا باید كسانی به دوچرخه سواری خانم ها ایراد بگیرند. بسیاری از خانم ها را می بینیم كه با پوشش لازم و با رعایت معیارهای جامعه دوچرخه سواری می كنند و این مساله منافاتی با جایگاه بالای زنان ندارد. در اینجاست كه لزوم دستوراتی چون معاونت زنان در استانداری ها را درك می كنیم؛ چرا كه اگر یك استاندار خانم وجود داشته باشد، چون خودش خانم است، دغدغه های زنان را بهتر درك می كند و قطعا از خانم هایی بوده كه در زمینه های سیاسی و اجتماعی فعال بوده كه به این منصب رسیده است، در نتیجه امكان برقراری گفت وگو و تعامل با كسانی كه بر این تفرق و پراكندگی ها و اختلافات بین زن و مرد می كوبند، بیشتر می شود و فضا را تلطیف می كنند».
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطر نشان كرد: وقتی مسائل جامعه بهتر حل شوند مسائل زنان هم بیشتر مورد توجه قرار گرفته و حل می شوند.
راكعی در نهایت بیان داشت: زمانی كه می گویند زنان استاندار باشند،دلیلش این است كه زنان هم می توانند و هم باید در این سمت ها باشند. زنانی كه شایستگی دارند و می توانند نماینده مجلس و استاندار و .... باشند، باید باشند و از میان توانمندترین زنان از میان حوزه های مختلف باید به صورت تخصصی انتخاب شوند. آنهایی كه سركار بیایند به حل و رفع سریعتر مسائل ریز و درشت هم كمك خواهند.
«من در این مورد بخصوص و به طور كلی همیشه خوشبین هستم چون دین ما دین یاس و نشستن نیست، دین حركت است؛ در نتیجه در هر شرایطی باید كار كرده و به سوی جلو حركت كنیم».
پژوهشم**9480**1552