17ميليارد ريال به بهسازي معابر مسكن مهر ممسني اختصاص يافت

شيراز-ايرنا- فرماندار شهرستان ممسني گفت: با پيگيري هاي انجام شده، 17 ميليارد ريال اعتبار براي بهسازي، آسفالت مسيرها و معابر منتهي به مسكن مهر شهر ممسني اختصاص يافت.

داوود ايوبي، سه شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: از محل اين اعتبار، بهسازي مسيرهاي ورودي و خروجي منتهي به پروژه مسكن مهر 80 واحدي ياسين، 67 واحدي پور ساز، 64 واحدي باغ بهشت، 64 واحدي كميته امداد، 167واحدي امام رضا (ع) و 64 واحدي جانبازان انجام مي شود.
رئيس شوراي اداري شهرستان ممسني اضافه كرد: خيابان ها و معابري كه واحدهاي مسكن مهر در آنها احداث شده اغلب خاكي و نامناسب براي تردد ساكنان اين واحدهاست و همين امر موجب نارضايتي آنها شده است كه با انجام عمليات بهسازي و آسفالت اين مشكل نيز برطرف خواهد شد.
ايوبي بيان داشت: همچنين در نشستي كه در اين زمينه برگزار شد، مقرر شده شهرداري نورآباد (مركز شهرستان ممسني) با همكاري اداره راه و شهرسازي ممسني بر اجراي روند عمليات بهسازي و آسفالت مسيرهاي نام برده نظارت داشته باشند.
فرماندار شهرستان ممسني اضافه كرد: اداره راه و شهرسازي شهرستان ممسني با احداث يك هزار و 102واحد مسكن مهر براي صاحب خانه شدن خانوارهاي اين شهرستان اقدام موثري انجام داده است.
ايوبي، در بخش ديگري از مطالب خود گفت: يكي از اهداف مهم دولت، تامين مسكن امن، سالم و متناسب با توان مالي خانوارها و قشرهاي كم درآمد جامعه و همچنين تنظيم بازار مسكن است كه با احداث مسكن مهر و مسكن اجتماعي تا حدودي اهداف دولت محقق شده است.
وي ادامه داد: مي توانيم براي صاحب خانه شدن افراد واجد شرايط، تسهيلات 400 ميليون ريالي با كارمزد 9 درصد و
تسهيلات تا سقف 500 ميليون ريال با كارمزد 18درصد پرداخت كنيم.
ايوبي بيان داشت: انتظار داريم با پيگيري هاي نماينده مردم اين شهرستان در مجلس شوراي اسلامي، سهميه ممسني به نوعي تعيين شود كه بتوانيم پاسخگوي تمام متقاضيان مسكن در اين منطقه باشيم.
شهرستان ممسني به مركزيت نورآباد در فاصله 158كيلومتري غرب شيراز قرار دارد.
7366 /6118