آزمون جذب نیرو در آموزش‌وپرورش اعتماد عمومی را افزایش می دهد

تهران- ایرنا- عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری آزمون برای جذب نیرو در وزارت آموزش و پرورش اعتماد عمومی را تقویت می كند.

به گزارش روز سه شنبه آموزش و پرورش، محمود شكری عنوان كرد: كمبود منابع مالی سبب كندی در پیشروی فعالیت های فرهنگی شده است؛ چرا كه بسیاری از طرح‌ و برنامه ها نیازمند اعتبارات ویژه است.
وی با اشاره به جمعیت فرهنگیان افزود: با توجه به آمار كاركنان آموزش‌ و پرورش، تأمین منابع مالی برای این قشر از جامعه به سهولت انجام نمی شود.
نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی در دوره‌ های نهم و دهم ادامه داد: تأمین اعتبار برای آموزش‌ و پرورش كاری دشوار است، اما تخصیص این اعتبار در حقیقت یك سرمایه‌گذاری برای آینده كشور است.
شكری اظهار كرد: نظام رتبه‌بندی معلمان هنوز به صحن علنی نرسیده و همچنان در كمیسیون مربوطه در حال بررسی است.
دانام**9484**1584