پيوست امنيتي براي صيانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهيه شود

تهران- ايرنا- رئيس قوه قضاييه خواستار تهيه پيوست امنيتي براي امنيت داده ها و صيانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت ‌الله سيد ابراهيم رئيسي روز سه شنبه در نخستين جلسه شوراي راهبردي دادرسي الكترونيكي با تاكيد بر لزوم تدوين هر چه سريع‌تر آيين‌نامه‌هاي مقرر در قانون دادرسي الكترونيكي گفت: يكي از مهمترين مسائلي كه در تدوين آيين نامه‌ها بايد مدنظر قرار گيرد، توجه به موضوع امنيت داده ها و صيانت از اطلاعات مردم و دستگاه هاست كه با استفاده از تجربيات موجود بايد در اين زمينه پيوست هاي امنيتي لازم را تهيه كرد.
وي افزود: يكي از بارزترين كاركردهاي الكترونيكي شدن امور، مقابله با فساد و به صورت خاص در دستگاه قضايي، جلوگيري از اطاله دادرسي است. بر همين مبنا بايد شاخص هاي موجود مورد رصد دائمي قرار گيرد تا مشخص شود كه اهداف اين تحولات فناورانه به چه ميزان محقق شده و آسيب هايي كه در اين مسير وجود دارد، رفع شود.
رئيس قوه قضاييه همچنين بر ضرورت ايجاد ساز و كارهاي تعامل كامل الكترونيكي ميان دستگاه قضايي و نيروي انتظامي تاكيد كرد و در ادامه با اشاره به انگيزه و انديشه كافي در قوه قضاييه براي توسعه عدالت الكترونيك گفت: با توجه به اين انگيزه و انديشه، انتظار مي رود كه دولت در اعتباربخشي و تخصيص امكانات براي الكترونيكي كردن امور دستگاه قضايي، سخاوتمندانه و با نگاه اولويتي عمل كند.
وي با بيان اينكه تحول بدون توجه به فناوري اطلاعات يك تحول كامل نخواهد بود، بر ضرورت توجه به آموزش فناوريهاي نوين در همه سطوح براي پيشبرد هر چه سريع تر امور و مقابله جدي با فساد تاكيد كرد.
نخستين جلسه شوراي راهبردي دادرسي الكترونيكي با حضور مسئولان عالي قضايي، وزراي دادگستري و ارتباطات، فرمانده نيروي انتظامي و يكي از اعضاي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.
در اين جلسه مقرر شد اعضاي اين شورا، جمع بندي تلاش ها و پيش نويس آيين نامه هاي قانوني را نهايتا ظرف مدت يك ماه به دبيرخانه شورا مستقر در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه ارائه كنند تا عقب‌ماندگي هاي موجود در اجراي كامل قانون تا حدي رفع شود.
اجتمام*1003*1193