مدير فراري از رسانه در چنبره خبرنگاران

بجنورد- ايرنا- نشست خبري مديركل راه و شهرسازي خراسان شمالي در حالي روز سه شنبه برگزار شد كه بخش زيادي از صحبت هاي خبرنگاران، به گلايه و انتقاد از پاسخگو نبودن وي به رسانه ها و خبرنگاران اختصاص يافت.

به گزارش ايرنا، اين نخستين نشست خبري عليرضا مصطفي زاده بورا، بود كه با گذشت بيش از 2 سال از انتصاب وي به سمت مديركلي راه و شهرسازي خراسان شمالي برگزار مي شد.
نشست امروز هم به گفته برخي از خبرنگاران، گويا پس از انتقادهاي فراوان خبرنگاران و با فشار استاندار خراسان شمالي برپا شده بود.
در اين نشست كه پنج نفر از معاونان مديركل هم حضور داشتند، پاسخ سئوالات خبرنگاران به معاونان محول مي شد و مديركل تنها به سخناني كوتاه در ابتداي نشست بسنده كرد.
مديركل راه و شهرسازي خراسان شمالي حتي از پاسخ به سئوالاتي كه شخص وي را خطاب قرار مي داد، پرهيز كرده و در برابر اصرارها و سماجت ها تنها سكوت را در پيش گرفته بود.
خبرنگاران، سكوت مديركل و خودداري وي از پاسخ دادن را توهين به حضور خود عنوان كرده و نسبت به آن معترض بودند.
هر چند ابتداي نشست، درخواست يكي از خبرنگاران مبني بر جلوگيري از اطاله كلام و فوت وقت با ترش رويي مديركل و اين پاسخ كه 'اگر حوصله نداريد نشست را ترك كنيد' رو به رو شد اما در ادامه، سئوال هاي خبرنگاران مبني بر اينكه چرا پاسخ سئوال ها را نمي دهد؟ با لبخند مديركل مواجه مي شد.
يكي از تفاوت هاي اين نشست خبري، حضور چشمگير كاركنان راه و شهرسازي در نشست خبري بود، حضوري كه سبب گلايه ارباب رجوع و البته مورد سئوال و انتقاد خبرنگاران نيز واقع شد.
خبرنگاران از اين نشست خبري به عنوان شوراي اداري ياد كرده و حضور بي دليل و بي اثر كاركنان را به باد انتقاد گرفتند.
در اين نشست، البته مديركل راه و شهرسازي قول داد هر ماه يك نشست خبري برگزار كرده و پاسخگوي سئوالات رسانه ها باشد.
او در پاسخ به اين سئوال كه چرا در اين مدت نتوانسته وزير راه و شهرسازي را براي حضور در اين استان حادثه خيز كه خسارات زيادي را از ناحيه سيل و زلزله تجربه كرده، مجاب كند، به گفتن اين جمله بسنده كرد كه وزير راه و شهرسازي به همراه رئيس جمهوري در استان حضور خواهند يافت.
عليرضا مصطفي زاده بورا، هشتم فروردين 1396 به عنوان مديركل راه و شهرسازي خراسان شمالي معرفي شد و از آن زمان تا كنون هيچ نشست خبري با رسانه ها نداشته است.
او در اين مدت با هيچ رسانه اي مصاحبه نداشته و همه تلاش هاي خبرنگاران براي مصاحبه با وي ابتر مانده است.
7185/5132