كارگران پالايشگاه بيدبلند خواستار اشتغال در اين واحد هستند

اهواز - ايرنا- جمعي از كارگران پالايشگاه در حال احداث گاز بيدبلند2 بهبهان كه نسبت به تعديل خود پس از پايان پروژه نگرانند خواستار به كارگيري در اين واحد صنعتي شدند.

به گزارش ايرنا حدود 80 نفر از كارگران اين پالايشگاه صبح روز سه شنبه با تجمع در محوطه اين پالايشگاه خواستار تعيين تكليف وضعيت استخدامي خود شدند.
فرماندار بهبهان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: واحد گاز پالايشگاه بيدبلند در حال تكميل است و هم اكنون حدود پنج تا 6 هزار كارگر در قسمت هاي عمراني و زيرساختي آن مشغول به كار هستند.
محمد حري ادامه داد: پس از پايان عمليات ساخت اين واحد صنعتي، تعداد كارگران تا يك ششم كاهش پيدا مي كند از اين رو كارگران از تعديل نيرو نگران هستند.
پالايشگاه گاز بيدبلند تامين كننده ميعانات گازي است و در شهرستان بهبهان قرار دارد، اين پالايشگاه بر اساس خوراك گازهاي فلر منطقه طراحي شده تا پس از جمع‌آوري اين فلرها، آن‌ را به گازهاي متان، اتان و پروپان و LPG تفكيك و بخش مهمي از مواد اوليه ساير پتروشيمي‌ها و گاز شهري منطقه را تامين كند.
9887/ 6037