سامانه تسهیلات ارزی دانشجویان علوم پزشكی فعال شد

تهران- ایرنا- سامانه تسهیلات ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برای دانشجویان علوم پزشكی شاغل به تحصیل در خارج از كشور فعال شد.

به گزارش روز سه شنبه مركز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی دانشجویان متقاضی دریافت تسهیلات ارزی نیمسال دوم 98-1397 در خارج از كشور می ‌توانند به سامانه تسهیلات ارزی وزارت بهداشت مراجعه كنند.
سامانه تسهیلات ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برای دانشجویان علوم پزشكی شاغل به تحصیل در خارج از كشور از تاریخ 30 اردیبهشت 98 برای متقاضیان مذكور باز شده است.
مركز خدمات آموزشی وزارت بهداشت تاكید كرده است بر اساس بخشنامه 9 مهر 97 بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، دریافت ارز به نرخ بازار خواهد بود.
تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل یا دارای پذیرش برای ادامه تحصیل در خارج از كشور برای استفاده از هرگونه تسهیلات ارزی و غیر ارزی موظف هستند در سامانه تسهیلات ارزی و مشمولین مركز خدمات آموزشی وزارت بهداشت ثبت نام كنند و شماره پرونده خود را جهت پیگیری ‌های بعدی به همراه نام كاربری و رمز عبور نزد خویش حفظ كنند.

دانام**9283**1601**