نياز 4 هزار ميليارد ريالي بازسازي راههاي سيلزده خراسان شمالي

بجنورد-ايرنا- مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي خراسان شمالي گفت: بر اساس آخرين آمار دريافتي از سيلاب هاي امسال و با توجه به خرابي ها و خسارات وارد شده به بخش راهها، براي مرمت محورهاي ارتباطي به چهار هزار و 377 ميليارد ريال اعتبار نياز است.

علي اصغر بديعي مقدم روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: جاري شدن سيلاب در بهار امسال خسارات زيادي به راه ها، پل ها و ابنيه فني محورهاي استان وارد كرد.
وي افزود: در سيل هاي اخير 410 كيلومتر از جاده هاي استان نياز به رسوب برداري پيدا كرد كه براي ارتقاي ايمني تردد، نيروهاي راهداري بلافاصله نسبت به پاكسازي و رسوب برداري اقدام كردند.
وي خاطرنشان كرد: در اثر بارش باران و سيلاب 180 كيلومتر راه نياز به مرمت و حدود 56 كيلومتر راه تخريب شده نياز به ساخت پيدا كرده است.
وي با بيان اينكه 248 دستگاه ابنيه فني نياز به مرمت و 256 دستگاه ابنيه فني نياز به ساخت پيدا كرده، گفت: در سيل هاي امسال 9 هزار و 600 متر ديوار ساحلي نياز به مرمت و ساخت پيدا كرده است.
بديعي مقدم اظهار داشت: 12 دستگاه پل در سيلاب امسال، با توجه به دبي سيلاب، نياز به مطالعه خاص دارد.
وي با بيان اينكه مرمت راه هاي خسارت ديده از سيل حدود 170 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد خاطرنشان كرد: كوهستاني بودن استان سبب افزايش هزينه هاي اجراي طرح هاي عمراني و بازسازي راه هاي سيل گرفته شده است.
وي تصريح كرد: بيشتر راه هاي روستايي استان از بستر رودخانه عبور كرده و اين امر حجم عمليات راه سازي را افزايش داده است.
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي خراسان شمالي گفت: راهداري از ابتداي وقوع حادثه سيل در صحنه حاضر بوده و با در اختيار قرار دادن ناوگان سبك، نيمه سنگين و سنگين نسبت به امدادرساني و خدمات رساني در بحران، اقدام كرده است.
به گزارش ايرنا، سيلاب امسال بيش از هفت هزار ميليارد ريال به بخش هاي راه، كشاورزي، مسكوني و تاسيسات زيربنايي استان خراسان شمالي خسارت وارد كرده است.
7185/5132