بذر مورد نياز واحدهاي كشاورزي قم تامين مي شود

قم - ايرنا - رئيس سازمان جهاد كشاورزي قم گفت: تامين و توليد بذر موردنياز واحدهاي كشاورزي مانند ذرت، گندم، جو و كلزا و همچنين تامين كود و سم براي حفظ اشتغال موجود در دستور كار مديران اين سازمان قرارگرفته است.

به گزارش ايرنا، عباس پورميداني روز سه شنبه در جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد افزود: بخشي از نهاده هاي موردنياز واحدهاي دام و طيور استان تامين ‌شده و براي ادامه فعاليت‌ اين واحدها مشكلي احساس نمي‌شود.
وي گفت: حمل ‌و نقل نهاده هاي دام و طيور با مشكل كلي در كشور همراه بوده كه اين مساله انرژي بسيار زيادي را از جهاد كشاورزي قم مي‌گيرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: تكميل 28طرح نيمه‌ تمام بالاي 60 درصد پيشرفت فيزيكي در بخش جهاد كشاورزي با ايجاد اشتغال براي 118 تن و اعتبار 18 ميليارد تومان، در سال 98 دنبال مي‌شود.

** معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري قم نيز در اين جلسه، تاكيد كرد: دستگاه‌هاي استاني با برخي بي‌توجهي‌هاي خود در قبال مطالبات مردمي سبب سرخوردگي توليدكنندگان بخش‌هاي صنعتي و توليدي نشوند.
مهرداد غضنفري بيان كرد: بانك‌هاي استان تا وارد شدن كامل واحدهاي تمليكي به چرخه توليد و اشغال بايد گزارش‌هاي ادواري خود را به مسئولان استاني ارائه دهند.

** حميد يزداني مديركل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري قم نيز اظهار داشت: در سامانه بهين ياب رونق توليد، طرح هاي نيمه ‌تمام گردشگري قم با كمتر از پيشرفت 60 درصد فيزيكي در نظر گرفته ‌شده و امكان تخصيص اعتبارات به آن‌ها از بين رفته است.

** همچنين رئيس سازمان برنامه ‌و بودجه قم تصريح كرد: در زمينه سرانه تسهيلات موردنياز براي ايجاد اشتغال احتمال برخي تجديدنظر و بازنگري‌هاي ملي وجود داشته كه وضعيت اتمام طرح‌هاي نيمه ‌تمام را بهبود مي‌بخشد.
محمود نوربخش ادامه داد: درصورتي ‌كه استان نتواند سهم 20 درصد ابتدايي خود را از محل تسهيلات كشوري درزمينه ايجاد اشتغال را جذب كند امكان جذب مبالغ بيشتر نيز از بين مي‌رود.

** معاون امور صنايع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نيز در اين جلسه، با اشاره به راهبرد حفظ اشتغال در واحدهاي توليدي تصريح كرد: در اين بخش اقدام‌هاي اجرايي با همفكري انجمن‌هاي تخصصي و دستگاه‌هاي دولتي در دستور كار قرار گرفته است.
عبدالرضا شاملي عنوان كرد: براي تامين مواد اوليه مواد پتروشيمي و صنايع وابسته به صنعت پليمري چهار جلسه با انجمن‌هاي تخصصي برگزارشده است.
وي تدابير سازمان صمت قم در حفظ اشتغال موجود را مورد توجه قرار داد و گفت: تامين مواد اوليه 220 واحد مصرف‌كننده مواد پليمري و 45 واحد مصرف‌كننده مواد شيميايي به‌صورت جدي دنبال مي‌شود.
شاملي افزود: همچنين براي تثبيت اشتغال موجود، تامين مواد اوليه 40 واحد صنايع غذايي به‌ ويژه در بخش تامين شكر و آرد و تامين مواد اوليه 40 واحد مصرف‌كننده مواد فلزي در دستور كار قرارگرفته است.
وي ادامه داد: سازمان صمت قم در راستاي راهبرد حفظ اشتغال موجود تاييده تثبيت سفارش مواد اوليه 100 واحد توليدي نيز را دنبال مي‌كند.
در اين جلسه از عملكرد سازمان صمت، جهاد كشاورزي، شركت گاز و تامين اجتماعي استان و برخي از بانك ها در زمينه رونق توليد و ارزيابي عملكرد سال97 با اهداي لوحي توسط استاندار قم تقدير به عمل آمد.
7403 / 1175