پايبندي يكجانبه به برجام بدون دريافت مابه ازاي آن منطقي نيست

تهران- ايرنا- سفير اسبق ايران در روماني و مجارستان با بيان اينكه پايبندي يك جانبه به برجام بدون دريافت مابه ازاي آن منطقي نيست، يادآور شد: اتحاديه اروپا بايد بداند كه ايران حق دارد از منافع برجام بهره مند شود و در مقابل بدعهدي، چاره اي جز كاستن از تعهدات خود و توقف در اجراي آنها ندارد.

«علي اكبر فرازي» در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ايرنا، در خصوص رويكرد اتحاديه اروپا نسبت به توافق هسته اي پس از كاهش تعهدات برجامي ايران گفت: بعد از خروج آمريكا از توافق هسته اي، طبيعي بود كه ايران توقع داشته باشد ساير اعضاي برجام بيشتر از گذشته اراده خود را براي حفظ توافق هسته اي نشان دهند.
وي با بيان اينكه برجام يك توافق برد – برد بوده و است كه بايد همه طرفين از آن سود ببرند، اظهار داشت: ايالات متحده از ابتدا به تعهدات خود به خوبي عمل نكرد و در نهايت، با خروج از توافق هسته اي، آن را به شكل عملي نقض كرد ولي اين انتظار از ديگران به ويژه اتحاديه اروپا بوده و هست كه اقدامات مثمرثمري انجام دهند.
اين كارشناس مسائل اروپا با بيان اينكه در يكسال گذشته شاهد اقدامات سينوسي از سوي اتحاديه اروپا بوده ايم، تصريح كرد: هرچند آنها خط مستقيمي را در گفتارهاي خود مبني بر حمايت از ايران را دنبال مي كنند و به كرات از ايران مي خواهند در توافق هسته اي باقي بماند ولي در مقام عمل، اقدام عملي جدي از سوي آنها انجام نشده است.
فرازي ادامه داد: ماندن ايران در برجام، مسئله مهمي است و ايران هم تاكنون در توافق هسته اي باقي مانده و دليل آن هم اين است كه ايران يك طرفه نقض عهد نمي كند و برجام را توافقي براي حفظ صلح و ثبات جهاني مي داند ولي ماندن در توافق هسته اي، دليلي نمي شود كه ديگران از جمله اتحاديه اروپا به تعهداتشان در اين توافق عمل نكنند.
وي با اشاره به تاخير در اتحاديه اروپا در راه اندازي سازوكار اينستكس اظهارداشت: مدت زيادي هم از راه اندازي اينستكس مي گذرد ولي گذشت زمان نشان داد كه اين اقدام نتوانسته توقعات ايران را برآورده كند چرا كه اگر قرار باشد مشكلات مربوط به نقل و انتقالات مالي، بانكي و بيمه اي باقي بماند، اينستكس در سطح كاغذ خواهد بود و اروپا براي حفظ برجام بايد اقدامات جدي تري را انجام دهد.

** اروپا استقلال راي خود درباره برجام را به رخ آمريكا بكشد
سفير اسبق ايران در روماني و مجارستان اضافه كرد: اگر ايران مي گويد طرف مقابل به تعهدات برجامي خود عمل نكند، لزومي هم بر حفظ اين توافق و باقي ماندن ايران در آن وجود ندارد، يك تهديد نيست، بلكه به صورت منطقي آينده پيش روي برجام را براي طرف مقابل به ويژه اتحاديه اروپا ترسيم مي كند كه اگر تعهدات خود را عملي نكند، حفظ برجام با خطر روبه رو مي شود.
فرازي افزود: اروپا همانطور كه در مسئله تعرفه ها و جنگ تجاري در مقابل آمريكا قرار گرفته، بايد استقلال راي و نظر خود را در مسئله برجام هم به رخ ايالات متحده بكشد و نشان دهد امنيت خود را به راحتي دستخوش سياست هاي يك كشور و يك فرد نمي كند.

وي با اشاره به واكنش اتحاديه اروپا به مهلت ارائه شده از سوي ايران گفت: واكنش اوليه اروپا نسبت به خواست ايران اندكي عجيب بود. بسياري از تحليلگران معتقدند واكنشها و تصميم گيريهاي اتحاديه اروپا كند و بطئي بوده است، اما سرعت عمل 24 ساعته اروپايي ها در واكنش به اقدام ايران تعجب برانگيز بود و اين سوال را به وجود آورد كه چگونه آنها براي يك اولتيماتيوم مي توانند 24 ساعته واكنش نشان دهند ولي براي راه اندازي اينستكس ماه ها تعلل مي كنند.
اين تحليلگر مسائل سياست خارجي با بيان اينكه پايبندي يك جانبه به برجام بدون دريافت مابه ازاي آن منطقي نيست، يادآور شد: اتحاديه اروپا بايد بداند كه ايران حق دارد از منافع برجام بهره مند شود و در مقابل بدعهدي، چاره اي جز كاستن از تعهدات خود و توقف در اجراي آنها ندارد.
فرازي اظهارات مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا مبني بر انجام نخستين تراكنش اينستكس در چند هفته آينده را اميدواركننده و مثبت دانست وعنوان كرد: ما اميدواريم دنيا شاهد سرعت عمل اتحاديه اروپا در راه اندازي اينستكس باشد و زمان زيادي براي اجرايي و عملياتي شدن آن سپري نكند چراكه نشانه مثبتي براي اروپايي ها نيست كه نتوانند سازوكاري را براي كانال مالي شان ايجاد كنند.
سيام *م.ا.ت*2021**