كارشناسان پاكستاني: منطقه درگير سياست ھاي تھاجمي آمريكا است

اسلام آباد- ايرنا - كارشناسان برجسته امور سياسي و امنيتي پاكستان گفتند: آمريكايي ھا نه تنھا از طريق سياست ھاي تھاجمي منطقه را نا امن كرده اند بلكه آنان در صدد تحريك ايران براي تشديد تنش ها هستند.

«جاويد صديق» دبير روزنامه «نواي وقت» پاكستان روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در اسلام آباد اظهار داشت: كاخ سفيد به بهانه توافق هسته اي ايران را تحت فشار قرار داده است و متاسفانه اين وضعيت تنش ها ميان دو طرف را تشديد كرده است.
وي افزود: ترامپ بدون هيچ توجيهي و يكجانبه از توافق هسته اي ايران (برجام) خارج شد در حالي كه اعضاي اروپايي به ويژه چين و روسيه به اين توافق پايبند بوده و خواستار برقرار ماندن برجام هستند.
اين كارشناس مسائل سياسي پاكستان گفت: تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه ايران نه تنها به ضرر ثبات منطقه اي است بلكه اين وضعيت تاثير زيادي بر قيمت هاي جهاني نفت گذاشته است.
وي معتقد است: بروز اختلافات ميان كشورهاي اسلامي نيز يكي از مهمترين دلايل افزايش تنش ها در منطقه است كه هيچ سودي براي ثبات كشورهاي منطقه ندارد.
جاويد صديق افزود: دونالد ترامپ گفته كه آمريكا سر جنگ با ايران ندارد و از سوي ديگر روحاني نيز امكان جنگ با واشنگتن را رد كرده اما با اين حال تحركات آمريكا در خليج فارس و منطقه هشدار دهنده است كه باعث تشديد تنش ها شده است.
وي با ابراز تاسف نسبت به اوضاع فعلي در منطقه، اظهار داشت: كشورهاي منطقه بايد در كنار هم براي تنش زدايي كمك كنند در غير اين صورت وضعيت كنوني به نفع منطقه نيست.
دبير روزنامه نواي وقت پاكستان تاكيد كرد: اين كشور مخالف هرگونه رويارويي عليه ايران است و سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان نيز اخيرا با اعلام مواضع منطقي اين كشور گفت كه تمام كشورها در منطقه بايد از طريق گفت وگو اختلافات را رفع كنند.

**آمريكا، مسئول تنش ھاي منطقه
«امتياز گل» مدير اجرايي 'انديشكده پژوھش و مطالعات امنيتي' در اسلام آباد نيز به خبرنگار ايرنا گفت:كاخ سفيد به دلايل غيرضروري در حال تشديد تنش ھاي منطقه اي است.
وي افزود: آمريكايي ھا به دنبال بھانه اي مي گردند تا بتوانند از طريق تحريك ايران، رويارويي در منطقه را توجيه كنند.
اين تحليلگر نام آشناي پاكستان تاكيد كرد: امروز تمام منطقه درگير تنش است كه دليل اصلي آن نيز سياست ھاي تھاجمي كاخ سفيد مي باشد.
وي خطاب به دولت پاكستان گفت كه اين كشور بايد به آمريكا و متحدان غربي آن را از ھرگونه رويارويي در منطقه برحذر دارد در غيراين صورت منطقه شاھد جنگ ديگري خواھد بود.

**منفعت صھيونيست ھا از جنگ در منطقه
«رستم شاه مھمند» سفير پيشين پاكستان در افغانستان نيز در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت: در حقيقت دونالد ترامپ به دنبال جنگ با ايران نيست اما مواضع جاه طلبانه جان بولتون آمريكا را تحت فشار قرار داده است.
وي افزود:رويارويي در منطقه نه تنھا چالش براي ملت ھاي منطقه را دشوارتر مي كند بلكه فرآيند تامين انرژي در جھان شديدا تحت تاثير قرار گرفته و قيمت جھاني نفت نيز با بي ثباتي روبرو خواھد شد.
اين كارشناس ارشد پاكستاني با اشاره به توطئه ھاي رژيم صھيونيستي عليه كشورھاي اسلامي به ويژه ايران، گفت: صھيونيست ھا به دنبال برافروختن آتش جنگ و درگيري در منطقه ھستند و براي اين ھدف لابي صھيونيست در واشنگتن فعال است.
رستم شاه مھمند از دولت ھاي پاكستان، و تركيه و ديگر بازيگران مھم منطقه خواست تا براي جلوگيري از ھرگونه درگيري در منطقه براي تنش زدايي و ميانجيگري اقدام كنند.
دولت پاكستان هفته گذشته در واكنش به تحولات اخير مربوط به تهران-واشنگتن و افزايش حضور نظامي آمريكا در خليج فارس، گفت: تحركات آمريكا نگران كننده است و موجب افزايش تنش ها در منطقه مي شود.
«محمد فيصل» سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان اعلام كرد: اسلام آباد ضمن مخالفت با هرگونه رويارويي و تنش، از تمامي طرف ها مي خواهد تا با خويشتنداري از طريق گفت وگو و مذاكره به رفع اختلافات بپردازند.
در پي افزايش تهديدات و اقدامات تحريك آميز مقامات آمريكايي در هفته هاي اخير در سطح منطقه، بسياري از سياستمداران و رسانه هاي پاكستان در كنار دولت اين كشور نسبت به تبعات آن هشدار داده اند.
آساق*272*274**1600