عضو شوراي شهر همدان: آموزش شهروندي بايد در سطح جامعه اثرگذار باشد

همدان- ايرنا- رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر همدان گفت: دستاوردهاي آموزش شهروندي بايد در سطح جامعه ملموس و اثرگذار باشد.

به گزارش ايرنا رضوان سلماسي روز سه شنبه در كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر همدان اظهار داشت: آموزش شهروندي آن طور كه بايد از سوي مديريت شهري در سطح جامعه اثربخش نبوده و نياز به تحول دارد.
وي بيان كرد: آموزش شهروندي نبايد به چاپ بنر و اقلام فرهنگي و طرح هاي مقطعي منتهي شود بلكه مي طلبد نگاه كارشناسي و مشاركت عمومي را همراه داشته باشد.
سلماسي با اشاره به اينكه امروزه آسيب رساني به اموال مديريت شهري در سطح شهر يكي از دغدغه ها به شمار مي رود، گفت: اگر مي خواهيد خسارت ها به حداقل برسد، آموزش شهروندي را با محوريت اثرگذاري بر شهروندان تدوين كنيد تا در جامعه خروجي مثبت داشته باشد.
وي يادآور شد: سال گذشته چهار ميليارد ريال در حوزه آموزش شهروندي هزينه شد اما آنطور كه انتظار داشتيم، در جامعه اثرگذار نبود.
شهردار همدان نيز در اين نشست با اشاره به اينكه همدان در آموزش شهروندي جزو كلانشهرهاي موفق كشور است، گفت: سازمان هاي زيرمجموعه شهرداري در اين حوزه فعاليت چشمگيري دارند.
عباس صوفي بيان كرد: هم اكنون سازمان هايي نظير پسماند، آتش نشاني، ترافيك و فرهنگي به صورت منظم نسبت به آموزش هاي شهروندي در عرصه هاي مختلف فعاليت دارند.
وي خواستار مشاركت همه جانبه ساير دستگاه هاي اجرايي نظير فرهنگ و ارشاد اسلامي و تبليغات اسلامي در حوزه آموزش شهروندي شد و اظهار داشت: شهرداري به تنهايي نمي تواند تمام مباحث فرهنگي را عهده دار باشد.
مديرعامل سازمان فرهنگي اجتماعي شهرداري همدان نيز در اين جلسه گفت: از شهريور سال گذشته تاكنون 17 نشست كميته راهبري و هشت جلسه كارشناسي در حوزه آموزش شهروندي برگزار شد.
سعيد خوشبخت، طرح شهروند مربي، طرح شهردار مدارس، برگزاري كارگاه، اردو، نمايش، مسابقات، نمايشگاه با هدف اجراي طرح ها و برنامه هاي مشاركتي با محتواي آموزش شهروندي را از جمله فعاليت هاي انجام شده عنوان كرد.
وي اضافه كرد: آموزش شهروندي با هدف آگاه سازي شهروندان با هدف ارتقا اصول اخلاق شهروندي و جلب مشاركت اجتماعي و ايجاد اعتماد و رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري انجام مي شود.
7520/2090