موانع اظهار صادرات محصولات سيمان مارگون در گمرك ياسوج چيست؟

ياسوج- ايرنا- مدير گمرك كهگيلويه و بويراحمد با بيان اينكه «دپوي محصولات در انبارهايي خارج از نظارت گمركات بوشهر »، مهمترين مانع اظهار صادرات محصولات سيمان مارگون در گمرك ياسوج است، گفت گمرك همواره آماده ارايه خدمت به صادركنندگان و برطرف كردن مشكلات آنهاست.

به گزارش ايرنا، استاندار كهگيلويه و بويراحمد روز گذشته در نشست كارگروه توسعه صادرات استان با گلايه از محقق نشدن چشم انداز صادراتي استان، مهمترين دليل اين موضوع را عدم اظهار صادرات سيمان مارگون در گمرك ياسوج عنوان كرد.
مدير اداره گمرك ياسوج در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه گمرك جمهوري اسلامي ايران حمايت از توليد و رونق صادرات و ارايه خدمت به صادركنندگان را وظيفه خود مي داند، تاكيد كرد: با اينكه مسئوليت گمرك در قبال هر يك از رويه هاي گمركي و ارائه خدمت به آن از زمان اظهار كالا در گمرك آغاز مي شود اما گمرك براي حمايت از توليد پيگير ساير مسائل صادركنندگان نيز مي شود.
بهنام احمدي افزود: گمرك ياسوج براي حمايت از صنايع داخلي و تسهيل در رويه صادرات محصولات كارخانه سيمان مارگون چندين جلسه مشورتي با مديران ستادي صادرات در گمرك ايران در تهران برگزار كرد.
وي ادامه داد: از آنجايي كه گمرك بوشهر مرجع مرز خروج دريايي كالا تلقي مي شود پس نشست هايي با بخش بازاريابي، بازرگاني و صادرات كارخانه سيمان و مسئولان گمرك استان بوشهر برگزار كرديم تا امكان اظهار كالا در گمرك ياسوج فراهم شود.
وي يادآوري كرد در حال حاضر مركز دپوي كالا در اسكله نگين بوشهر است كه اين اسكله تحت نظر گمرك استان بوشهر نيست.
احمدي گفت: پس از افزايش نرخ ارز حاصل از صادرات در پي فشارهاي ظالمانه خارجي، حساسيت هاي سازمان بر روند صادرات در گمركات خروجي بيشتر شده و گمرك بوشهر نيز همكاري با صادركنندگان را منوط به دپوي كالا در انبارهاي تحت نظارت خود كرده است.
وي تصريح كرد: از سوي ديگر صادركننده به منظور كاهش قيمت تمام شده، موفقيت و رقابت در بازارهاي جهاني امكان تغيير اسكله و انبار دپوي خود را ندارد.
احمدي تاكيد كرد: تلاشهاي انجام شده نشان مي دهد كه اين گمرك نه تنها بي تفاوت نبوده كه براي رونق توليد و صادرات از هيچ تلاشي دريغ نكرده است و در راه حمايت ازبرنامه هاي دولت وظيفه قانوني خود را به جد پيگيري كرده و ارايه خدمت شبانه روزي را راه برون رفت از شرايط فعلي اقتصاد و تحقق شعار سال مي داند.
در چشم انداز صادرات سال 97 براي استان 12.8 ميليون دلار پيش بيني شده بود كه در نشست توسعه صادرات عنوان شد 8 ميليون دلار آن محقق شده و گفته مي شود در صورت اظهار سيمان مارگون در گمرك ياسوج، ميزان صادرات استان مي توانست مرز 20 ميليون دلار را رد كند.
9929/3239