ادامه طرح تشديد مجازات اسيدپاشي در جلسه عصر مجلس بررسي مي شود

تهران-ايرنا-نمايندگان در جلسه علني نوبت عصر امروز-سه شنبه-مجلس شوراي اسلامي به ادامه بررسي طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن مي پردازند.

جلسه علني نوبت عصر امروز مجلس شوراي اسلامي دقايقي پيش با حضور 199 نماينده و به رياست مسعود پزشكيان نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي آغاز شد.
امير حسين قاضي زاده هاشمي عضو هيات رييسه مجلس گفت: نمايندگان در جلسه نوبت عصر قرار است گزارش كميسيون قضايي و حقوقي در مورد طرح يك فوريتي تشديد مجازات اسيد پاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن، گزارش كميسيون اصل نود درباره حادثه آتش سوزي پتروشيمي بوعلي سيناي ماهشهر و گزارش كميسيون شورا‌ها و امور داخلي كشور در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها را بررسي كنند.
وي افزود: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار است گزارش كميسيون شورا‌ها و امور داخلي كشور در مورد طرح جامع مديريت شهري و گزارش كميسيون شورا‌ها و امور داخلي كشور طرح اصلاح مواد 1 و 10 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي را بررسي كنند.
وي ادامه داد: بررسي گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام در دستور كار امروز مجلس قرار دارد.
سيام**1058**9121