۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۰
کد خبر 83322586
۰ نفر
24 برنامه سازگاري با كم آبي در اصفهان تصويب شد

اصفهان - ايرنا - 24 برنامه سازگاري با كم آبي تا افق زماني سال 1404 روز سه شنبه دراستان اصفهان تصويب شد.

به گزارش ايرنا، پانزدهمين جلسه كارگروه سازگاري با كم آبي با حضور استاندار و مسوولان دستگاه هاي اجرايي مربوطه و نمايندگان صنف كشاورزي در محل استانداري اصفهان تشكيل و 24 برنامه عملياتي آن بررسي و تصويب شد.
برنامه هاي مذكور در بخش هاي توسعه و مديريت منابع آب استان، آب آشاميدني، كشاورزي، صنايع، فضاي سبز، محيط زيست و مديريت يكپارچه ديده شده است.
از جمله اين برنامه ها مي توان به تكميل و بهره برداري طرح بهشت آباد، سامانه دوم آبرساني به اصفهان، مرمت و بازسازي شبكه هاي آبياري و زهكشي و سدها، ساماندهي رودخانه، احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني، طراحي شبكه هاي پايش كيفيت آب، استفاده از پساب براي فضاي سبز، مديريت مصرف و استقرار سامانه اطلاعات و گردش داده ها اشاره كرد.
اعتبار كل پيش بيني شده براي اجراي برنامه هاي بيست و چهار گانه سازگاري با كم آبي در استان اصفهان 230 هزار ميليارد ريال با اثر بخشي 2 ميليارد متر مكعب آب در سال است.
استاندار اصفهان در اين باره گفت: سازگاري با كم آبي يكي از مهمترين جلسه هاي استانداري اصفهان است كه كميته هاي مختلف ساعت ها كار كارشناسي شده بر روي آن انجام دادند.
عباس رضايي با بيان اينكه 24 برنامه عملياتي براي آينده آب اصفهان تا سال 1404 تدوين شد، افزود: امروز اين برنامه ها با حضور مسوولان همه دستگاه هاي مربوطه و نمايندگان صنف بررسي و تصويب شد.
وي با بيان اينكه اين برنامه به وزارت نيرو تقديم مي شود تا در كارگروه ملي سازگاري با كم آبي تصويب شود، اظهار داشت: اين برنامه ها، قدمي براي مقابله با كم آبي در سال هاي آينده و شرايط مختلف است.
استاندار اصفهان با تاكيد بر اينكه ما هيچگاه نبايد صرفه جويي را فراموش كنيم، اضافه كرد: جزييات برنامه هاي سازگاري با كم آبي در اصفهان پس از تصويب در تهران بر روي سامانه شركت آب منطقه اي در دسترس عموم قرار مي گيرد.
رضايي با تاكيد بر اينكه عزم مديريت استان بر تامين منابع جديد آب در جهت منافع مردم و جلوگيري از هدررفتن حتي يك قطره آب است، تصريح كرد: اجرايي كردن طرح بهشت آباد ضروري است.
وي با بيان اينكه لازم است در برنامه هاي سازگاري با كم آبي، ترويج استفاده از كولر گازي به جاي آبي و كاهش كشت چمن نيز ديده شود، گفت: در بخش مربوط به كشاورزي بايد منافع همه كشاورزان در سراسر استان در نظر گرفته شود.
استاندار اصفهان همچنين خواهان توجه جدي و بيشتر به مصوبه هيات دولت درباره محدوديت و ممنوعيت كشت برنج شد و تاكيد كرد: اين مصوبه قابل تغيير نيست و بايد توجه داشت كه شرايط آبي در سال هاي آينده مشخص نيست و نبايد فقط امسال را ديد.
وي با بيان اينكه مردم اصفهان عاشق زاينده رود هستند، افزود: جاري بودن رودخانه در چند ماه اخير، فوايد بسياري از جمله رونق كسب و كار داشته است.
استاندار اصفهان بر پرداخت سهم صنايع در اجراي برنامه هاي كارگروه سازگاري با كم آبي نيز تاكيد و تصريح كرد: در زمان حاضر در جنگ اقتصادي بسر مي بريم و دولت با مشكلاتي مواجه است بنابراين همه بخش ها بايد باهمديگر ديده شود.
سهم صنايع اصفهان براي برنامه هاي سازگاري با كم آبي در سال گذشته چهار هزار و 500 ميليارد ريال اعلام شد.
رضايي با اشاره به برگزاري نمايشگاه آب، صنعت و كشاورزي در تير سال جاري در تهران از دستگاه هاي اجرايي و عضو كارگروه سازگاري با كم آبي خواست تا اقدام هاي انجام شده در اين زمينه در استان بويژه درباره فضاي سبز و كاهش كشت برنج را در اين نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار دهند و اطلاع رساني كنند.
استاندار اصفهان با اشاره به اينكه از وزير نيرو براي سفر به اين استان در آينده نزديك دعوت شده است، گفت: گفتمان و ادبيات ما بايد بر اساس وفاق و در شان مردم فهيم اصفهان باشد و در چارچوب قانون و ضوابط، چيزي اضافه بر حق خود نمي خواهيم.
وي با تاكيد بر اينكه ما با هيچ استاني دعوا نداريم، افزود: بي اخلاقي در هيچ جا پذيرفته نيست.
رضايي همچنين در بخشي از سخنان خود تاكيد كرد كه كاشان در زمان حاضر جزيي از استان اصفهان است و ما هيچ بخش جدا شده اي نداريم.
همچنين در اين جلسه عنوان شد كه سال گذشته در زمان استاندار سابق در قالب طرح هاي هفت گانه در كارگروه سازگاري با كم آبي و به دستور استانداري اصفهان حدود 500 جلد كتاب و 2 هزار گزارش چاپ خشتي و 700 گزارش ديجيتالي چاپ شد كه هزينه آن حدود 720 ميليون ريال است و بايد به چاپخانه پرداخت شود.
در اين جلسه با اكثريت آرا، تصويب شد كه هزينه چاپ اين كتاب ها از محل اعتبارات كارگروه سازگاري با كم آبي پرداخت شود.
همچنين مسوولان، كارشناسان و نمايندگان صنف كشاورز در اين جلسه نقطه نظرات خود را درباره برنامه هاي سازگاري با كم آبي و برخي مسائل آب استان مطرح كردند.
3011/ 6022