ميزان معلوليت 25 نفر از معلولان بندرعباسي مشخص شد

بندرعباس-ايرنا-سرپرست اداره بهزيستي بندرعباس گفت: ميزان معلوليت 25 نفر از معلولان در زمينه جسمي، توسط اولين تيم توانبخشي كميسيون پزشكي سال جاري در اين شهرستان تشخيص داده شد.

صفورا دريا پيما هرمزي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين فعاليت به منظور تشخيص نوع معلوليت و شدت از كارافتادگي افراد معلول با موضوع قانون حمايت از معلولان انجام شده است.
وي، هدف از برگزاري اولين كميسيون پزشكي، مشخص كردن ميزان معلوليت مراجعين براي دريافت خدمات از اداره بهزيستي دانست و بيان داشت: تشخيص شدت معلوليت بر اساس كميسيون icf انجام مي شود و بر مبناي طبقه بندي عملكرد و ناتواني و سلامت است.
اين مقام مسوول اظهار داشت: تمامي مراجعين بايد توسط پزشكان متخصص و كارشناسان توانپزشكي مرتبط و از طريق آزمونهاي سنجش عملكردي در خصوص سطح محدوديتهاي عملكرد زندگي روزمره و مشاركتهاي اجتماعي مورد بررسي قرار گيرند.
وي خاطر نشان كرد: اعضاء كميسيون شامل فيزيوتراپ، كاردرمانگر، گفتار درمانگر، شنوايي شناس، روانشناس، روانپزشك و پزشك است و با توجه به نوع معلوليت در كميسيون حضور پيدا مي كنند.
9944 / 6048