تلفات ساليانه تصادف هاي قم معادل سقوط يك فروند هواپيماست

قم - ايرنا - معاون امور عمراني استانداري قم با بيان اينكه آمار 99 فوتي در حوادث رانندگي قم در سال 97، معادل سقوط يك فروند هواپيما است، گفت: تلفات حوادث رانندگي چهار استان كشور در سال گذشته نسبت به سال 96 افزايش يافته است كه قم يكي از اين استان هاست.

به گزارش ايرنا، محسن بهشتي روز سه شنبه در جلسه شوراي ترافيك استان قم، افزايش فوتي تصادف هاي قم را نگران كننده دانست و افزود: اكثر موتورسيكلت سواران استان به دليل گرماي شديد هوا از كلاه ايمني استفاده نمي كنند كه بايد ضمن فرهنگ سازي در اين رابطه نسبت به طراحي كلاه هاي ايمني متناسب با وضعيت اقليمي قم اقدام شود.
وي، طرح اهداي رايگان كلاه ايمني به موتورسيكلت سواران را اقدامي نادرست دانست و گفت: چند هزار كلاه ايمني در سال هاي گذشته بين موتورسواران استان توزيع شده است كه اين اقدام منجربه افزايش استفاده از آن نشد و بايد به دنبال اقدام هاي تشويقي براي استفاده از كلاه ايمني بود.
وي با بيان اينكه استفاده از ظرفيت مبلغان ديني و رسانه ها براي ترويج فرهنگ رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي ضروري است، افزود: اگر آمار تصادف هاي موتورسواران در قم اعلام شود و اطلاع رساني دقيقي صورت گيرد، به طور قطع خانواده ها براي فرزندان خود موتورسيكلت خريداري نمي كنند.
معاون امور عمراني استانداري قم، تدوين برنامه اجرايي در راستاي كاهش تصادف ها در قم را ضروري دانست و اظهار داشت: برنامه اجرايي كاهش تصادف ها با تبيين وظايف دستگاه هاي مختلف از جمله اقدام هايي است كه بايد در دستور كار كميته فني شوراي ترافيك استان قرار گرفته و در جلسه آينده اين شورا مورد بررسي قرار گيرد.
وي 350 هكتار در محدوده پرديسان براي ايجاد مجموعه تفريحي و ورزشي را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين قطعه زمين براي احداث پيست هاي موتورسواري، ماشين سواري، اسكيت و دوچرخه سواري با حفظ مالكيت دولت در اختيار اداره كل ورزش و جوانان قرار گرفته است ولي پيمانكاران براي سرمايه گذاري در اين زمينه اصرار بر واگذاري زمين به آنها دارند كه به دليل عدم امكان اين موضوع، تاكنون اجرايي نشده است.
7404/ 1175