2 هزار و 700 نفر به مراكز ترك اعتياد بهزيستي ايلام مراجعه كردند

ايلام - ايرنا - معاون توسعه فرهنگي و پيشگيري اداره كل بهزيستي ايلام از مراجعه 2 هزار و 700 نفر به مراكز ترك اعتياد وابسته به اين سازمان در استان طي سال 97 خبر داد.

فرمان عزيزنيا روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به فعاليت 14 مركز ترك اعتياد اقامتي ميان مدت بهزيستي در اين استان گفت: پارسال بيش از 2 هزار و 700 نفر در استان براي بهبود و ترك اعتياد به مواد مخدر به اين مراكز مراجعه كرده اند.
به گفته عزيزنيا، درمان مراجعان در اين مراكز بصورت غير دارويي و زير نظر پزشك انجام و حداقل مدت درمان 21 روز خواهد بود، ضمن اينكه چهار تيم امداد رسان سيار ترك اعتياد در استان فعاليت مي كنند.
پرداخت تسهيلات به بهبود يافتگان جزئي از فرآيند درمان اين قشر است.
معاون بهزيستي ايلام ياداور شد: اين اداره كل با پرداخت وام و كمك به ايجاد اشتغالزايي آنها درصدد عدم بازگشت بهبود يافتگان به مصرف مواد مخدر است.
عزيزنيا با اشاره به فرآيند آماده سازي شغلي 320 نفر در سال گذشته توسط اين سازمان ادامه داد: از اين شمار 142 نفر براي دريافت تسهيلات به بانك ها و 81 نفر نيز براي كسب مهارت هاي شغلي به فني و حرفه اي استان معرفي شدند.
وي اظهار كرد: در اين زمينه 20 ميليارد ريال وام در طول سال گذشته به بهبود يافتگان پرداخت شد كه سرانه پرداختي اين تسهيلات بين 150 تا 200 ميليون ريال با نرخ كارمزد چهار درصد بوده است.
عزيزنيا با اشاره به محدوديت پرداخت اين تسهيلات گفت: بهبود يافتگان تازه ترك كرده كه فاقد شغل و منبع حمايتي مالي هستند در اولويت دريافت اين تسهيلات قرار داشته اند.
وي بيان كرد: حمايت و صيانت اجتماعي از بهبود يافتگان و خانواده هاي آنها از طريق پرداخت تسهيلات اشتغالزايي به واجدان داراي شرايط و فراهم كردن كسب و كار از طريق طرح كارفرمايي براي بهبود يافتگان در دستور كار بهزيستي قرار دارد.
معاون توسعه فرهنگي و پيشگيري اداره كل بهزيستي ايلام با بيان اينكه اشتغال ارتباط مثبت و نزديكي با موفقيت در درمان دارد، بيان كرد: چناچه در فرايند درمان بيماران به اشتغال توجه نشود بطور معمول درمان اعتياد با شكست مواجه خواهد شد.
وي افزود: بهزيستي در كنار پرداخت تسهيلات اشتغالزايي بهبود يافتگان آموزش مهارت هاي زندگي به اين افراد را در دستور كار قرار داد كه اين افراد مهارت هاي خودآگاهي، ارتباط موثر، كنترل استرس، خلاقيت و مهارت كسب و كار را كسب مي كنند.
7171/6119