ارمغان 4465 ميليارد توماني سفر رييس جمهوري به آذربايجان غربي

اروميه- ايرنا- دكتر حسن روحاني عصر امروز/سه شنبه/ در سفري يكروزه براي افتتاح طرح هاي عمراني، خدماتي و زيربنايي به آذربايجان غربي سفر كرده و در اين سفر 27 طرح بزرگ با هزينه چهار هزار و 465 ميليارد توماني را در شهرهاي مختلف استان افتتاح مي كند.

به گزارش ايرنا، سومين سفر دكتر حسن روحاني رييس جمهوري اسلامي ايران به آذربايجان غربي نظير ديگر سفرهاي استاني ايشان بسيار پربركت بوده و در اين سفر نيز دهها طرح در جاي جاي اين استان به بهره برداري مي رسد كه نتيجه مشهود آن، اشتغال دهها هزار نفري در بخش هاي مختلف به ويژه توليد محصولات كشاورزي است.
در اين سفر علاوه بر افتتاح سد «كرم آباد» پلدشت به عنوان يكي از بزرگترين طرح هاي اقتصاد مقاومتي كشور و شبكه هاي آبياري پاياب آن، طرح هاي ديگري نظير نيروگاه برقآبي سد سردشت، تصفيه خانه آب اين شهرستان و ربط، سد سيلوه و كانال انتقال آب جلديان به درياچه اروميه، سد «بويلاپوش» و شبكه آبياري زيرمجموعه آن، ورزشگاه 6 هزار نفري سلماس و طرح هاي ورزشي شهرستان خوي و طرح هاي توسعه بخش كشاورزي توسط رييس جمهوري و با استفاده از ويدئوكنفرانس به بهره برداري مي رسد.
براي اجراي اين طرح ها چهار هزار و 465 ميليارد تومان هزينه شده كه بخش مهمي از آن كه 2 هزار و 200 ميليارد تومان را شامل مي شود، مربوط به طرح هاي آب و خاك است.
استاندار آذربايجان غربي تعداد طرح هاي افتتاحي در اين سفر را 27 مورد عنوان كرد و گفت: دولت دكتر روحاني تاكنون بيش از 15 هزار ميليارد تومان در آذربايجان غربي سرمايه گذاري كرده كه گوياي توجه ويژه دولت اين استان مرزي است.
«محمدمهدي شهرياري» همچنين با اشاره به نگاه ويژه دولت به منطقه آزاد ماكو افزود: در اين سفر يكهزار و 500 ميليارد تومان طرح مربوط به اين منطقه به بهره برداري مي رسد كه رقمي قابل توجه به شمار مي رود.
وزير نيرو هم در خصوص طرح هاي افتتاحي در اين سفر گفت: 16 هزار هكتار زمين كشاورزي از طرح هاي آب افتتاحي در اين سفر بهره مند مي شود.
رضا اردكانيان افزود: اين طرح ها با صزف هزينه 22 هزار ميليارد ريالي در ادامه پروژه هاي توسعه منابع آب و خاك ايران در استان هاي مرزي به بهره برداري مي رسد.
وي با اشاره به اينكه اين طرح ها در حوزه سدهاي كرم آباد پلدشت، سيلوه پيرانشهر، سردشت و بويلاپوش خوي اجرا شده است، اضافه كرد: در اين آيين سه سد، سه ايستگاه پمپاژ، دهها كيلومتر كانال و خط لوله انتقال آب به بهره برداري مي رسد.
وي بيان كرد: علاوه بر آن، تصفيه خانه آب سردشت و خط انتقال آن توسط رييس جمهوري افتتاح خواهد شد.
وزير نيرو با تاكيد بر اينكه اين طرح ها نقش مهمي در تثبيت جمعيت و رونق توليد ايفا مي كند، ادامه داد: از عوايد اجراي اين طرح ها بيش از سه ميليون و 400 هزار نفر استفاده مي كنند كه رقم جمعيتي قابل توجهي است.
اردكانيان از اشتغال مستقيم 117 هزار نفر در مراحل ساخت و بهره برداري از اين طرح ها خبر داد و اظهار داشت: علاوه بر آن 40 هزار نفر به صورت غيرمستقيم در اين طرح ها اشتغال داشته اند.

** افتتاح 2200 ميليارد تومان طرح توسعه منابع آب و خاك
مديرعامل شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي نيز گفت: چهار طرح بزرگ توسعه منابع آب و خاك كه با 2200 ميليارد تومان هزينه در اين استان اجرا شده است، امروز سه شنبه با حضور دكتر حسن روحاني به بهره برداري مي رسد.
كيومرث دانشجو افزود: اين طرح ها شامل سد و شبكه هاي پاياب سد كرم آباد پلدشت، سد و شبكه آبياري سيلوه پيرانشهر، سد انحرافي بويلاپوش خوي و سد و نيروگاه سردشت است.
وي اضافه كرد: در سفر رييس جمهوري طرح جامع كرم آباد كه يكي از بزرگترين طرح هاي توسعه منابع آب و خاك وزارت نيرو به شمار مي رود، با حجم سرمايه گذاري يكهزار و 400 ميليارد توماني به بهره برداري مي رسد.
وي بيان كرد: با اجراي اين طرح سالانه 112 ميليون مترمكعب آب از محل آبگير احداث شده در رودخانه ارس برداشت مي شود تا آب مورد نياز 19 هزار و 250 هكتار از اراضي كشاورزي تامين شود.
مديرعامل شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي ادامه داد: ميزان اشتغال پيش بيني شده براي اين طرح 25 هزار نفر است.
«دانشجو» با اشاره به حجم مخزن 54 ميلون مترمكعبي سد مخزني كرم آباد پلدشت، اظهار داشت: اين طرح شامل هشت ايستگاه پمپاژ، خط لوله انتقال 21 كيلومتري، 2 واحد پست برق، 100 كيلومتر خط انتقال برق بوده و براي اجراي آن بيش از پنج ميليون و 500 هزار مترمكعب خاكريزي انجام شده است.
وي افزود: ارتفاع اين سد 43 متر از بستر رودخانه و طول تاج آن 2 هزار و 400 متر است.
وي با اشاره به افتتاح سد و شبكه آبياري سيلوه پيرانشهر نيز اضافه كرد: با افتتاح اين سد آب مورد نياز حدود 13 هزار هكتار زمين كشاورزي منطقه تامين مي شود.
وي بيان كرد: اين طرح شامل 22.5 كيلومتر كانال انتقال آب، يك رشته تونل به طول خدود يك كيلومتر، 14 ايستگاه پمپاژ و 2 پست برق است.
مديرعامل شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي ادامه داد: سد مخزني سيلوه در شمال غرب پيرانشهر كه با هدف تامين آب شرب اين شهرستان و برخي نيازهاي زيست محيطي منطقه احداث شده، 79 متر ارتفاع دارد و طول تاج آن نيز 731 متر است.
«دانشجو»، سد انحرافي بويلاپوش در جنوب غربي خوي را يكي ديگر از طرح هاي افتتاحي با حضور رييس جمهوري در آذربايجان غربي عنوان كرد و گفت: اين سد بر روي رودخانه قطور خوي با هدف تنظيم و انتقال 51 ميليون مترمكعب آب اجرا شد.
وي اظهار داشت: اين سد از نوع بتني با سرريز دريچه دار به طول 30 متر و شامل سه دستگاه دريچه، 2 دهانه آبگير و پنج واحد حوضچه رسوب گير است.
وي افزود: در اين طرح با احداث 20 كيلومتر كانال، امكان تامين آب 6 هزار و 500 هكتار از اراضي كشاورزي منطقه فراهم مي شود.
وي با اشاره به اينكه سد مخزني سردشت و نيروگاه برق آبي اين منطقه يكي ديگر از طرح هاي افتتاحي در سفر رييس جمهوري به آذربايجان غربي است، اضافه كرد: اين سد با هدف كنترل و تنظيم منابع آبي حوضه «گلاس» براي توليد انرژي برق آبي و تامين آب مورد نياز هفت هزار و 800 هكتار از اراضي كشاورزي منطقه و تامين آب شرب مردم شهرهاي سردشت و ربط اجرا شد.
مديرعامل آب منطقه اي آذربايجان غربي بيان كرد: ارتفاع 12 متري از پي، طول تاج 280 متري، تونل آبرساني چهار هزار و 400 متري براي انتقال آب به نيروگاه از جمله ويژگي هاي اين سد به شمار مي رود.
«دانشجو» اظهار داشت: نيروگاه سد سردشت با ظرفيت توليد سالانه 421 گيگاوات ساعت برق، زمينه افزايش توليد و صادرات انرژي را نيز فراهم مي كند.

** افتتاح 3 طرح عمراني با بيش از يك هزار ميليارد ريال هزينه در پيرانشهر
فرماندار پيرانشهر نيز گفت: در سفر امروز آقاي دكتر روحاني به آذربايجان غربي سه طرح عمراني شامل آبياري و زهكشي سد سيلوه، كانال انتقال آب از سد سيلوه به درياچه اروميه/جلديان/ و شبكه آبياري و زهكشي پاياب اين سد با يكهزار و سه ميليارد ريال سرمايه گذاري توسط دكتر روحاني و از طريق ويدئو كنفرانس در اين شهرستان افتتاح مي شود.
«سيدعلي ترابي» با اشاره به اينكه پروژه تجهيز زمين هاي كشاورزي پيرانشهر به آبياري قطره اي و باراني در وسعت حدود 13هزار هكتار در حال اجراست، افزود: اجراي اين طرح در 9 هزار هكتار ديگر از اراضي تحت پوشش نيز با جديت دنبال خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه اين پروژه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي اجرا مي شود، اضافه كرد: شبكه آبياري و زهكشي سد سيلوه به وسعت چهار هزار هكتار شامل شبكه آبياري درجه يك و دو بوده كه توسط شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي اجرا شده است.
وي بيان كرد: كانال انتقال آب جلديان با 22.5 كيلومتر طول نيز از طريق ويدئوكنفرانس و توسط رييس جمهوري افتتاح مي شود تا 51.46 ميليون مترمعكب آب صرفه جويي شده در بخش كشاورزي اين شهرستان را از سد سيلوه به درياچه اروميه منتقل كند.
وي سومين طرح عمراني افتتاحي در سفر قريب القوع دكتر روحاني به آذربايجان غربي را شبكه آبياري و زهكشي پاياب سد سيلوه در چهار هزار هكتار از اراضي كشاورزي عنوان كرد كه توسط سازمان جهاد كشاورزي استان اجرا شده است.
«ترابي» اين طرح ها را از جمله دستاوردهاي طلايي دولت در بخش اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و افزود: با بهره برداري از اين طرح ها فرصت هاي جديد شغلي در منطقه ايجاد مي شود و علاوه بر افزايش راندمان توليد در بخش كشاورزي، در مصرف منابع آبي نيز صرفه جويي خواهد شد.

** افتتاح طرح انتقال آب جلديان به درياچه اروميه
رييس دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي نيز گفت: همزمان با سفر رييس جمهوري به استان طرح هاي انتقال آب جلديان به درياچه اروميه به بهره برداري مي رسد.
فرهاد سرخوش با بيان اينكه انتقال آب سد سيلوه به درياچه اروميه از طريق احداث كانال 22.5 كيلومتري انجام مي گيرد، بيان كرد: از طريق اين كانال علاوه بر تامين آب كشاورزي 2 هزار و 600 هكتار از اراضي كشاورزي جلديان و سروكاني، سالانه بيش از 95 ميليون مترمكعب آب به پيكر نگين آبي آذربايجان سرازير مي شود.
وي در خصوص اهداف اين طرح اظهار داشت: تامين آب كشاورزي هفت هزار و 300 هكتار از زمين هاي كشاورزي دشت هاي پيرانشهر و جلديان، تامين سالانه 18 ميليون متر مكعب آب شرب شهرستان پيرانشهر و توليد سالانه 13.2 گيگا وات ساعت برق از جمله اهداف اجراي اين طرح هاست.
وي با بيان اينكه احداث خط انتقال آب اين طرح نزديك به هشت سال پيش آغاز شده بود، اظهار داشت: پس از تشكيل ستاد احياي درياچه اروميه اجراي اين طرح سرعت يافت كه هم اكنون 100 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و آماده بهره برداري است.
رييس دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي از هزينه بيش از 544 ميليارد ريالي براي طرح انتقال آب جلديان خبر داد و افزود: دولت توجه ويژه اي به مسائل زيست محيطي دارد كه اميدواريم اين روند با تخصيص به موقع بودجه هاي مصوب ادامه دار باشد.
سرخوش، ساماندهي رودخانه 'كاني رش' به طول 11 كيلومتر و اعتباري بالغ بر 134 ميليارد ريال را يكي ديگر از مجموع طرح هاي انتقال آب جلديان به درياچه اروميه عنوان كرد و گفت: لايروبي رودخانه گدار به طول 17 كيلومتر و اعتبار 196 ميليارد ريالي از ديگر طرح هاي اين مجموعه است.

** بهره برداري از 5 طرح حوزه آب در سردشت
فرماندار سردشت نيز گفت: پنج طرح حوزه آب در سفر امروز/سه شنبه/ دكتر حسن روحاني رييس جمهوري اسلامي ايران در سردشت به بهره برداري مي رسد.
اقصي نخشي پور اظهار داشت: اين طرح ها كه براي آنها 12 هزار و 550 ميليارد ريال هزينه شده، شامل افتتاح سرريز، تونل آبرسان، سيستم انحراف، آبگير سد و تصفيە خانه آب شرب شهرهاي سردشت و ربط است.
وي اضافه كرد: سد خاكي سردشت با هسته رسي و حجم مخزن 387 ميليون مترمكعب با هدف استحصال برق، آب شرب و كشاورزي و تصفيه خانه اتوماتيك آب شرب شهرهاي سردشت و ربط به همراه خط انتقال و برج آبگير در اين سفر به بهره برداري مي رسد.
وي افزود: سد سردشت بر روي رودخانه «زاب كوچك» قرار گرفته كه درياچه آن حدود 30 كيلومتر طول دارد و در 13 كيلومتري جنوب شرقي اين شهر احداث شده است.
فرماندار سردشت گفت: براي سد اين شهرستان 11 هزار و 500 ميليارد ريال و براي تصفيه خانه و خطوط انتقال آب يك هزار و 50 ميليارد ريال هزينه شده است.
نخشي پور اظهار داشت: تصفيه خانه جديد سردشت در فاز نخست ظرفيت توليد 350 و در فاز دوم 495 ليتر در ثانيه آب تصفيه شده را دارد و افق 20 ساله تامين آب شرب سردشت، ربط و تعدادي از روستاهاي اطراف را ترسيم مي كند.
وي اضافه كرد: هم اكنون مصرف آب شرب سردشت 230 ليتر در ثانيه و مصرف شهر ربط 70 ليتر در ثانيه است و اگر آبرساني به روستاهاي اطراف نيز انجام شود، اين تصفيه خانه مي تواند تا بيش از 20 سال آينده منبع مطمئني براي آب شرب اين منطقه باشد.

** بهره برداري از سد انحرافي بويلاپوش خوي
رييس امور آب خوي نيز گفت: سد انحرافي بويلاپوش اين شهرستان امروز /سه شنبه/ با حضور «مسعود سلطاني فر»، وزير ورزش و جوانان، با هدف تامين آب مورد نياز 6 هزار و 500 هكتار از اراضي كشاورزي منطقه به بهره برداري مي رسد.
عظيم عليلو افزود: با بهره برداري از اين سد، سه هزار و 300 هكتار زمين زراعي پاياب از آب تنظيمي آن بهره مند مي شود.
وي اعتبار تخصيص يافته براي اين طرح را يكهزار ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: تاكنون براي ساخت سد و شبكه بويلاپوش به ترتيب 268 و 300 ميليارد ريال هزينه شده است.
وي با اشاره به اينكه اين سد انحرافي در 20 كيلومتري شهر خوي و بر روي روخانه قطور احداث شده است، افزود: اين سد آب مورد نياز 20 روستاي منطقه را از طريق 60 كيلومتر كانال تامين و امكان اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار را نيز فراهم مي كند.
رييس امور آب خوي ادامه داد: سد انحرافي بويلاپوش با حجم آب ورودي 12 متر مكعب در ثانيه، سالانه 200 ميليون متر مكعب آب را از رودخانه قطور جمع آوري مي كند.
وزير ورزش و جوانان نيز در سفر به شهرستان هاي خوي و سلماس طرح هاي ديگري را نيز افتتاح مي كند كه از جمله مهمترين آنها مي توان به ورزشگاه 6 هزار نفري سلماس اشاره كرد.
فرماندار سلماس در اين باره گفت: ورزشگاه 6 هزار نفري اين شهر امروز با حضور مسعود سلطاني فر، وزير ورزش و جوانان، افتتاح مي شود.
مرتضي اصغري افزود: ساخت اين طرح تا پيش از دولت تدبير و اميد، راكد مانده بود كه با اهتمام ويژه دولت عمليات اجرايي آن تداوم يافت و آماده بهره برداري شد.
وي اضافه كرد: گنجايش اين ورزشگاه در ابتدا پنج هزار نفري تعريف شده بود كه با اقدامات ويژه انجام شده به 6 هزار نفر افزايش يافت تا زمينه حضور بيشتر جوانان در مسابقات ورزشي فراهم شود.
وي بيان كرد: با توجه ويژه دولت تدبير و اميد، 570 ميليارد ريال اعتبار براي ساخت اين طرح در شهرستان سلماس هزينه شده است.
فرماندار سلماس با اشاره به اينكه اين شهرستان تا پيش از افتتاح اين طرح صاحب يك ورزشگاه يكهزار نفري بود، ادامه داد: با افتتاح اين ورزشگاه در ورودي شهر از مسير خوي، نياز اين شهرستان به استاديوم ورزشي مناسب تامين مي شود.

** افتتاح 6 طرح ورزشي با 455.5 ميليارد ريال اعتبار
مديركل ورزش و جوانان آذربايجان غربي هم گفت: با حضور وزير ورزش و جوانان 6 طرح ورزشي با 455 ميليارد و 500 ميليون ريال هزينه در شهرستان هاي خوي، سلماس و اروميه افتتاح مي شود.
عبدالله چمن گلي افزود: ورزشگاه 6 هزار نفري فوتبال سلماس با 28 هزار و 200 مترمربع مساحت و 400 ميليارد ريال هزينه از جمله اين طرح هاست كه به صورت ويدئو كنفرانس و توسط رئيس جمهوري به بهره برداري مي رسد.
وي اضافه كرد: سالن تيراندازي شهداي خوي با يكهزار و 30 مترمربع مساحت و با 17 ميليارد ريال هزينه و زورخانه پورياي ولي در خوي با 466 مترمربع مساحت و با پنج ميليارد و 200 ميليون ريال هزينه از ديگر طرح هاي افتتاحي است.
وي اعلام كرد: همچنين سالن چند منظوره «سرو» اروميه با هشت ميليارد و 800 ميليون ريال هزينه در يكهزار و 800 مترمربع مساحت، سالن چند منظوره فيرورق با يكهزار و 800 مترمربع مساحت و با 20 ميليارد ريال هزينه و طرح محوطه سازي و ديواركشي فيرورق خوي با چهار ميليارد و 500 ميليون ريال هزينه در زميني به مساحت چهار هكتار از ديگر طرح هاي افتتاحي سفر رييس جمهوري است.
مديركل ورزش و جوانان آذربايجان غربي اظهار داشت: همچنين عمليات اجرايي سه سالن ورزشي طبقاتي در شهرستان هاي چالدران، سلماس و ماكو با اعتبار 80 ميليارد ريال در اين سفر آغاز مي شود؛ هر يك از اين سالن هاي ورزشي با 900 مترمربع زيربنا در 2 طبقه احداث مي شود.

** 368 طرح كشاورزي در آذربايجان غربي براي افتتاح آماده است
رييس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: 368 طرح عمراني، اقتصادي و توليدي در بخش كشاورزي با صرف 2 هزار و 50 ميليارد ريال و اشتغالزايي مستقيم براي چهار هزار و 88 نفر در سطح استان آماده بهره برداري است.
رسول جليلي افزود: طرح هاي آماده بهره برداري در بخش كشاورزي استان شامل اجراي سيستم هاي نوين آبياري، مرمت و بازسازي انهار و لايروبي قنات ها، شبكه فرعي آبياري و زهكشي، پوشش بتني كانال و استخر ذخيره آب كشاورزي، تكميل سايت هاي گلخانه اي، طرح هاي مرتبط در زير بخش هاي صنايع تبديلي و غذايي، بهبود توليدات دامي، بهبود توليدات گياهي، طرح هاي منابع طبيعي و آبخيزداري و مديريت شيلات است.
وي گفت: اصلاح الگوي كشت، توسعه و ترويج آبياري هاي مدرن در اراضي كشاورزي حاشيه درياچه اروميه با هدف صرفه جويي و جلوگيري از هدررفت منابع آبي از مهمترين برنامه هاي سازمان در راستاي كمك به احياي درياچه اروميه است.
جليلي با بيان اينكه 329 طرح آماده بهره برداري در اين سفر مربوط به مديريت آب و خاك است، گفت: طرح احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي غرب و شمال غرب كشور از جمله طرح هاي شاخص و اثرگذاري است كه در دولت تدبير و اميد با مساعدت رهبر معظم انقلاب در استان هاي غربي كشور از محل صندوق توسعه ملي تامين اعتبار شده است.
وي اضافه كرد: آذربايجان غربي با سطحي معادل 61 هزار و 570 هكتار يكي از استان هاي پيشرو در اجراي اين طرح مي باشد كه اعتباري بيش از يكهزار و 500 ميليارد تومان تا پايان سال 1397 براي اجراي اين طرح تصويب شد و يكهزار و 260 ميليارد تومان از اين اعتبار هزينه شده است.
وي اضافه كرد: تاكنون عمليات اجرايي 56 هزار هكتار از اين سطح زير كشت به اتمام رسيده و در صورت تامين آب توسط وزارت نيرو قابل بهره برداري خواهد بود.
رييس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي با بيان اينكه از كل مساحت طرح حدود 6 هزار و 259 هكتار در حال بهره برداري است، افزود: در پنج هزار و 570 هكتار باقيمانده عمليات اجرايي با پيشرفت فيزيكي 95 درصد در دست اجراست.
به گزارش ايرنا دكتر حسن روحاني تا ساعتي ديگر با سفر به شهرستان ماكو طرح هاي مربوط به اين منطقه و همچنين طرح هاي توسعه ديگر شهرستان هاي آذربايجان غربي را با استفاده از ويدئو كنفرانس افتتاح مي كند؛ اين حضور پربركت، سومين سفر دكتر روحاني به آذربايجان غربي خواهد بود.
8137/518