۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۰
کد خبر 83322511
۰ نفر
شهرداري همدان در پي تحقق شهر هوشمند است

همدان-ايرنا- رييس سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري همدان گفت: راهبرد شهرداري همدان در برنامه جامع، ارايه خدمات الكترونيكي، حركت به سمت شهر هوشمند و الكترونيك است.

رضا عسگري روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري همدان در 2 سال گذشته توسعه دولت الكترونيك، ايجاد شفافيت سازمان و آسان سازي فرايند ارائه خدمات را در دستور كار قرار داده است.
وي بيان كرد: اين سازمان با هدف ايجاد بانك اطلاعاتي و به منظور استفاده در طراحي و برنامه ريزي هاي شهري شهرداري، ارتقا كيفي و كمي بازدهي سيستم هاي موجود، رساندن اطلاعات و درخواست اشخاص با استفاده از خدمات ماشين و انتشارات از سال 1382 تشكيل شده است.
وي با بيان اينكه در طي سال هاي گذشته شهرداري الكترونيك كه منجر به ايجاد شهر الكترونيك شود اتفاق نيفتاده است، اظهار داشت: بيش از 14 سال از تولد سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري همدان مي گذرد اما رشد اين سازمان بيش از چند سال نيست.
رييس سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري همدان گفت: شهرداري همدان با ارائه يك هزار خدمت در بين دستگاه هاي اجرايي از جايگاه ويژه اي در ارائه خدمات به شهروندان برخوردار است.
عسگري خاطرنشان كرد: در 2 سال گذشته تهيه نرم افزار جامع شهرسازي، بودجه اعتبارات، مالي و حسابداري، كنترل طرح هاي عمراني، جامع آماري و سفارشي سازي پرتال شهرداري همدان، خريد خدمات مشاوره در خصوص مشاركت در شبكه فيبر نوري، ايجاد مركز داده پشتيبان، استقرار سامانه 137، اتوماسيون مكاتبات نرم افزار حقوقي، پرتال شوراي اسلامي شهر، نرم افزار اتوماسيون مصوبات شورا، توسعه شبكه فيبر نوري و تهيه طرح جامع فناوري اطلاعات در راستاي دستيابي به شهرداري الكترونيك انجام شده است.
وي با بيان اينكه 90 درصد از مراجعات شهروندان به شهرداري در بخش هاي نوسازي، شهرسازي، املاك و درآمد است افزود: با استقرار فاز نخست سامانه جامع شهرسازي، شهروندان مي توانند جانمايي و نمايش موقعيت فيزيكي ملك خود را مشاهده كرده و درخواست هاي خود را پيگيري كنند.
رييس سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري همدان گفت: در حوزه درون سازماني و در راستاي آسان سازي امور براي شهروندان و شفافيت در كارها و برنامه ها به سمت الكترونيكي شدن حركت كرده ايم.
7523/2090