دستگاه هاي توليد ارز ديجيتال به شبكه برق آسيب مي زنند

تبريز- ايرنا - مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز گفت: دستگاه هاي ماينر( توليد ارز ديجيتال) آسيب جدي به شبكه برق وارد مي كنند.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومي اين شركت، عادل كاظمي بيان كرد: با بررسي هاي انجام شده در خصوص تعرفه‌هاي صنعتي، مشخص شده است 18 درصد مصرف انرژي، نسبت به سال گذشته افزايش يافته است، اين در حالي است كه فعاليت صنايع نسبت به سال هاي مشابه رشد قابل ملاحظه اي نداشته است.
وي در خصوص دستگاه هاي ماينر اظهار داشت: دستگاه هاي ماينر (توليد ارز ديجيتال) داراي توان مصرفي برق در رنج هاي مختلف تا چندين كيلووات مي باشند كه كاربران اين دستگاه ها بطور عمده با استفاده از انشعابات غيرمجاز و با استقرار تجهيزات در كارگاه ها اقدام به انشعاب گيري از شبكه فشار ضعيف مي‌كنند.
وي با اشاره به اينكه ظرفيت فعلي تاسيسات برق، حتي در صورت داشتن انشعاب قانوني براي راه اندازي و بهره برداري اين دستگاه ها توان پاسخگويي و تامين بار مورد نياز را ندارد، ادامه داد: استمرار اين وضعيت و بالا رفتن مصرف انرژي در نقاط مختلف شبكه باعث اختلال و آسيب ديدگي شبكه برق و بروز مشكلاتي در تداوم برق رساني خواهد شد.
كاظمي با اشاره به لزوم كاهش تلفات انرژي الكتريكي خاطرنشان كرد: استفاده از انشعابات غيرمجاز باعث افزايش تلفات انرژي و افت ولتاژ براي مشتركين واقعي مي‌شود.
وي با اشاره به نزديك شدن پيك تابستان 98 بيان كرد: با توجه افزايش دماي هوا، مصرف بالاي اين دستگاه ها در كنار استفاده از وسايل سرمايشي، شهروندان و شركت برق تبريز را با مشكلات جدي مواجه مي كند.
وي اعلام كرد: امور برق انديشه تعدادي واحد را كه در شهرك مدني از دستگاه‌هاي ماينر بهره برداري مي كردند، شناسايي و نسبت به جمع آوري انشعابات غير مجاز آنان اقدام كرده است.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز راه حل هايي را براي رفع اين معضل ارائه داد و گفت: شركت مادر تخصصي توانير بايد طرحي را براي شركت هاي توزيع ارائه كند تا طبق تعرفه مصرفي خاص، اين گونه انشعابات به صورت قانوني و با تعرفه مشخص به متقاضيان واگذار شود تا از سوء استفاده هاي غيرقانوني جلوگيري شود.
3071