میزگرد چالش های حوزه روابط عمومی استان مركزی برگزار شد

اراك - ایرنا - میزگرد بررسی چالش ها، راهكارها و نقاط قوت و ضعف حوزه روابط عمومی های استان مركزی روز سه شنبه در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) اراك برگزار شد.

به گزارش ایرنا، نا آشنایی برخی مدیران با جایگاه روابط عمومی، بررسی پیشگیری عوامل درگیر شدن روابط عمومی ها به حواشی، نداشتن تخصص در حوزه رسانه، به كارگیری نیروهای متخصص و توانمند در حوزه روابط عمومی، گفتمان سازی در روابط عمومی، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای روابط عمومی دستگاه ها و نهادهای مختلف، ارتباط دو سویه از مباحث مطرح شده در این میزگرد بود.
استفاده و بهره گیری از نیروی های متخصص روابط عمومی در حیطه فعالیت های مربوطه و جلوگیری از امور اضافی و انرژی سوزی در این نهاد، آموزش ویژه مدیران در خصوص ارتباط با روابط عمومی ها، به كارگیری خبرنگاران واقعی و توانمند در حوزه رسانه، ضرورت جداسازی خبر از دیگری مباحث بود كه در این میزگرد مورد بررسی قرار گرفت.
در این میزگرد «حسن خزائی پور» مدیركل روابط عمومی استانداری، «وحید علی محمدی» رئیس روابط عمومی شركت هپكو، «حسن رجبی» عضو هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی استان، « مسعود بهاری» مدیر روابط عمومی شركت آب منطقه ای استان مركزی، «مجید عبدالحمیدی» مسئول روابط عمومی خانه كارگر، «داود فرجی» روابط عمومی اداره كل آموزش و پرورش فنی و حرفه ای، «ویدا نصرتی» عضو هیات علمی و مدیرگروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی اراك و «وحید نواعتقاد» از فعالان عرصه روابط عمومی شركت داشتند.
مشروح این میزگرد به زودی روی خروجی ایرنا استان مركزی قرار می گیرد.
استان مركزی با 12 شهرستان دارای بیش از یك میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است.
6991/6013/