عرب:نمايندگان مجلس فوتبال را مبناي عملكرد مديريتي قرار ندهند

تهران- ايرنا- مديرعامل باشگاه پرسپوليس گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فوتبال را مبناي عملكرد مديريتي كلان كشور و نظام قرار ندهند زيرا كه اگر فوتبال مبناي استيضاح شود بايد در پايان هر فصل يك وزير جديد انتخاب كنيم.

«ايرج عرب» روز سه شنبه افزود: توصيه هميشگي وزير ورزش به ما جلوگيري از حاشيه و ورود به مسايل قومي و حفظ آرامش بوده و هست. ما همه ايراني هستيم و در كنار هم بايد از فوتبال لذت ببريم.
وي افزود: در بخش مادي و بر اساس قانون مجلس، وزارت خانه اجازه هزينه كرد در بخش حرفه اي را ندارد و تنها در بخش معنوي و نظارتي همواره از رهنمودهاي وزير ورزش بهره مند شديم و از اين منظر حمايت «مسعود سلطاني فر» از سرخآبي هاي پايتخت معنوي و نظارتي است.
ورزشي** 9250**9118**