ایجاد نهاد نظارتی برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی ضرورت دارد

تهران-ایرنا-معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: ایجاد نهاد نظارتی برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در كشور ضرورت دارد.

«لعیا جنیدی» در جلسه علنی امروز- سه شنبه -مجلس شورای اسلامی در دفاع از فوریت لایحه اصلاح ماده ای از قانون مبارزه با پولشویی گفت: ممكن است بسیاری از مشاغل ما در كشور نهاد مالی نباشد ولی معاملاتی كه پول نقد در آن ها رد و بدل می شود زیاد داشته باشد. مثلا علاوه بر بانك ها، بیمه ها، صندوق های بازنشستگی، خیریه ها، كانون های وكلا تكالیفی برای احتراز از پولشویی بر عهده آن ها گذاشته شده است، اشكال این است كه با وجود این قوانین و رد و بدل آن در قوای سه گانه و لایحه قضایی تلقی شده در این باره ، از این موضوع غفلت شده یا از قلم افتاده است.
وی افزود: دستگاه ناظر بر اجرای قوانین وجود ندارد كه بررسی كند كه آیا تكالیف صحیح انجام می شود یا خیر، وجود دستگاه ناظر بر بانك ها، بیمه ها و غیره باعث می شود بانك مركزی بتواند نظارت بهتر برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهد.
وی تصریح كرد: بورس ها از این منظر می توانند نظارت كنند زیرا به عنوان نهاد بالاتر معاملات در آن ها گزارش می شود اما قدرت نظارت و كنترل آن ها باید به موجب قانون باشد كه متاسفانه از این منظر دارای نقص است.
جنیدی گفت: البته بانك مركزی تا حدودی با توجه به برخی رویه های خود این نظارت را انجام می دهد ولی صلاحیت قانونی آن صریحا نیامده است یا صلاحیت قانونی در این زمینه برای بیمه مركزی وجود ندارد اگر چه بورس با قوانین و مقررات خاص خود در این زمینه نظارت می كند اما در زمینه نظارت بر قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قواعد نظارتی نه برای بانك ها و نه برای بیمه ها ، نه نظام های صنفی وجود ندارد.
وی اظهار داشت: با توجه به این نقص و همچنین موقعیت و شرایط كنونی كشور توجه به این موضوع اهمیت دارد زیرا نقدینگی فراوانی در كشور داریم كه تحت معاملات پولشویی قرار می گیرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: در شرایط تحریم سوءاستفاده هایی صورت می گیرد كه كار را برای ما سخت می كند.
جنیدی افزود: كمیسیون امنیت ملی از این منظر و از بابت نگرانی هایی كه در خصوص پولشویی هایی كه به نام تحریم و یا سوءاستفاده از تحریم صورت می گیرد تذكر داده است.با این حال نیاز است نهاد ناظر برای اجرای صحیح این قوانین داشته باشیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از اظهارات جنیدی با دو فوریت این لایحه مخالفت كردند، ولی نهایتا یك فوریت این لایحه را تصویب كردند.
سیام**3050**9121