معاون وزير ورزش حكم سرپرست دبيري فدراسيون كشتي را صادر كرد

تهران - ايرنا - «محمدرضا داورزني» معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش و جوانان در حكمي «محمداسد مسجدي» را بعنوان دبير مجمع عمومي فدراسيون كشتي منصوب كرد.

براساس اعلام فدراسيون كشتي در حكم داورزني براي دبير جديد فدراسيون كشتي آمده است: نظر به اينكه ثبت نام از نامزدهاي شركت كننده در انتخابات فدراسيون كشتي انجام شده است، به استناد ماده 2 آئين نامه تشكيل مجمع عمومي فدراسيون به موجب اين ابلاغ به عنوان دبير مجمع عمومي فدراسيون كشتي منصوب مي شويد.
لازم است برابر ضوابط اعلام شده اقدام مقتضي براي برگزاري مجمع انتخاباتي معمول گردد.
«بهروز نعمتي» سرپرست فدراسيون كشتي 28 ارديبهشت در حكمي مسجدي را به عنوان سرپرست دبيري فدراسيون و به جاي «رضا لايق» منصوب كرده بود.
ورزشي**1067**9118**