۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۸
کد خبر 83322232
۰ نفر
حال ناخوش بزرگ ترين كارخانه كاغذ تحرير كشور

ساري - ايرنا - بزرگ ترين كارخانه توليد كاغذ تحرير كشور كه دو سال پيش در مازندران به بهره برداري رسيد ، به خاطر تغيير مديريت و آنچه كه كمبود نقدينگي و سرمايه درگردش ناميده مي شود ، حال و روز خوبي ندارد.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، كارخانه كاغذسازي تبريز كه متعلق به بخش خصوصي است ، ارديبهشت ماه سال 96 با اعتباري بالغ بر 2 هزار و 200 ميليارد ريال و اشتغال 500 نفري به بهره برداري رسيد.
اين كارخانه كه ظرفيت توليد آن روزانه 142 هزار تن كاغذ تحرير سفيد و رنگي تعريف شده ، در منطقه ويژه اقتصادي بندراميرآباد در شرق مازندران واقع است .
كارخانه كاغذسازي تبريز در حال حاضر با 60 درصد ظرفيت در حال فعاليت است .
مدير بنادرو دريانوردي و منطقه ويژه اقتصادي اميرآباد با تاييد كاهش حجم توليد اين واحد بزرگ صنعتي ، گفت كه فوت مالك و افتادن كارخانه در دست ورثه به همراه كمبود نقدينگي يا سرمايه درگردش سبب كاهش ميزان توليد كارخانه شده است.
سياوش رضواني در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود كه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان اين واحد صنعتي را براي رفع مشكل سرمايه در گردش به يكي از بانك هاي خصوصي براي دريافت تسهيلات معرفي كرده است ولي تاكنون سرمايه مورد نياز تامين نشده است.
مديرعامل جديد كارخانه كاغذسازي تبريز هم با اعلام اين كه كارخانه اش به 150 ميليارد ريال سرمايه درگردش نياز دارد ، گفت كه با موافقت ستاد تسهيل و رفع موانع توليد ، به يكي از بانك ها براي دريافت تسهيلات معرفي شدندد كه پيگيري براي دريافت اين تسهيلات ادامه دارد.
مسعود شادرش افزود كه كارخانه اكنون در بخش كاغذ قهوه اي با ظرفيت پايين تر از ميزان پيش بيني در حال فعاليت است.
وي يكي از دلايلي كاهش فعاليت كارخانه را تغيير مديريت به دليل فوت مالك اصلي دانست و گفت كه كارخانه به خاطر ناآشنايي مديريت جديد با روند واردات مواد اوليه از خارج كشور ، دچار مشكل شد.
معاون صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران هم گفت كه بر اساس مصوبه ستاد تسهيل اداره كل متبوعش با همكاري مديريت اين واحد صنعتي به دنبال تامين سرمايه در گردش مورد نياز هستند.
علي رضا يوسف نژاد ابراز اميدواري كرد تا با رفع مشكل سرمايه در گردش اين واحد صنعتي نيز با ظرفيت كامل به مدار توليد برگردد.
مازندران دو كارخانه كاغذسازي تحت عنوان صنايع چوب و كاغذ مازندران و كاغذسازي تبريز دارد كه در هر دوو احد صنعتي در يك سال اخير به دليل مشكل تامين مواد اوليه و سرمايه درگردش بخش از مدار توليد خود را به طور موقت تعطيل كردند.
6982/1654