مهم ترين دلايل بارش هاي سنگين ارديبهشت در سيستان و بلوچستان

زاهدان - ايرنا - پايگاه خبري تحليلي عصر هامون روز سه شنبه/31 ارديبهشت 98 مطلبي با عنوان «مهم ترين دلايل بارش هاي سنگين ارديبهشت در سيستان و بلوچستان چيست» منتشر كرده است.

دراين مطلب آمده است: بارش هاي كم سابقه در اقليم خشك و بياباني سيستان و بلوچستان در ماه هاي اخير، تعجب ساكنان اين منطقه را برانگيخته است.
به گزارش عصرهامون، يقينا بارندگي هاي نسبتا سنگين روزهاي اخير در سيستان و بلوچستان موجب تعجب شمار زيادي از مردم كشور به ويژه ساكنان اين استان بياباني شده است.
شايد اين سوال در ذهن بسياري به وجود آمده كه در شرايطي كه سال گذشته دماي هواي ارديبهشت شهرهاي جنوبي سيستان و بلوچستان به 48 درجه رسيد، علت خنك بودن هواي بهار امسال در اين استان چيست؟
محسن بستاني، دانشجوي دكتري اقليم شناسي و رئيس اداره هواشناسي زاهدان در گفتگو با عصرهامون، در پاسخ به اين سوال گفت: موقعيت مكاني مركز پرفشار جنب حاره مهم ترين نقش را در كنترل ريزش هاي بهاره و تابستانه سيستان و بلوچستان ايفا مي كند. اين سامانه جوي كه سبب پايدار شدن جو و نزول هوا مي شود، اجازه صعود بسته هاي هوا را نمي دهد و شرايط تشكيل ابر و به تبع آن ريزش هاي جوي را از بين مي برد.
وي ادامه داد: هر ساله سيستم پرفشار از ارديبهشت و گاهي فروردين ماه بر روي بخش هاي جنوبي ايران قرار مي گيرد، اما تا اين موقع از سال خبري از حاكميت اين مركز پرفشار بر روي استان و كشور نيست بلكه موقعيت مكاني آن تنها به بخش هايي از برخي كشورهاي جنوبي خليج فارس و درياي عمان محدود مي شود.
وي افزود: اين شرايط موجب تداوم وزش بادهاي غربي در مناطق جنوبي تر ايران و استان سيستان و بلوچستان مي شود.
بستاني تصريح كرد: همچنين واقع شدن پرفشار بر روي درياي عرب و اقيانوس هند باعث انتقال رطوبت و تزريق آن به سامانه مذكور مي شود كه بارش هاي اخير در استان را تقويت كرده است.
وي گفت: بر اساس الگوهاي پيش يابي در 3 الي 4 روز آينده زبانه هاي پرفشار جنب حاره از نواحي جنوب وارد استان شده و مانع فراهم شدن شرايط تشكيل توده هاي همرفتي و ريزش هاي رگباري مي شود.
وي اذعان داشت: از طرفي پر فشار جنب حاره باعث پايداري جو و افزايش دماي سطح زمين نيز مي شود. بنابراين با استقرار اين سامانه بر روي استان، انتظار مي رود در روزهاي آينده روند افزايش دما نيز در سيستان و بلوچستان آغاز شود. با اين حال مي توان گفت مهمترين عامل كاهش دماي شهرهاي استان به نسبت سال هاي اخير همين عقب نشيني يا تأخير در استقرار پرفشار جنب حاره بر روي استان است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: دماي هواي شهرهاي جنوبي استان در ارديبهشت سال گذشته از 45 درجه سلسيوس نيز عبور كرده بود اما امسال تا امروز بيشترين دماي ثبت شده كمتر از اين مقدار است.
8006**3213