ذخيره سد سفيدرود يك ميليارد 75 ميليون متر مكعب است

رشت - ايرنا - مدير بهره برداري و نگهداري از تأسيسات آبي و برق آبي شركت آب منطقه اي گيلان گفت: در حال حاضر ذخيره سد سفيدرود يك ميليارد و 75 مليون متر مكعب شده است.

گزارش روز سه شنبه روابط عمومي استانداري گيلان به ايرنا حاكيست؛ مومني در چهاردهمين جلسه كميته منابع و مصارف ( سازگاري با كم آبي) سال آبي 98 -1397 با اعلام اين خبر افزود: سال گذشته و در همين تاريخ، 856 ميليون متر مكعب ذخيره آبي سد بوده است.
وي با بيان اينكه خروجي فعلي سد سفيدرود نيز 368 متر مكعب بر ثانيه است ، اظهار داشت: تا اين لحظه 736 ميليون متر مكعب كل آب تحويلي و آبگذاري ما در داخل كانال هاي آبياري جهت مصرف زارعان است.
نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان نيز در اين جلسه گفت: تا كنون 87 درصد از اراضي شاليكاري بصورت ميانگين يعني 92 درصد خارج از شبكه و 83 درصد در داخل شبكه نشاء شده اند و مشكلي از نظر زراعي ندارند.
نماينده اداره كل هواشناسي استان نيز طي ارائه گزارشي گفت : مجموع 862 ميلي متر بارش از ابتداي سال زراعي جاري در گيلان، رشد 21 درصدي بارش ها را نشان مي دهد و طي دو هفته آينده نيز بارش هاي شاخصي رخ نخواهد داد.
در اين جلسه محورهايي همچون برنامه سازگاري با كم‌آبي استان ، وضعيت بيلان سال آبي جاري تاكنون ، بررسي گزارش پيش‌بيني وضعيت بارش استان و حوضه آبريز ، بررسي تقويم زراعي و درصد پيشرفت كشت در مناطق مختلف گيلان ، بررسي نياز آبي استخرهاي پرورش ماهي و ارائه گزارشي در خصوص دستاوردهاي جديد مؤسسه تحقيقات برنج كشور مورد تبادل نظر و بحث كارشناسي قرار گرفت.
سد سفيدرود آب مورد نياز 171 هزار هكتار از 238 هزارهكتار شاليزار گيلان را تامين مي‌كند؛ بر اين اساس آب بقيه شاليزارهاي استان از محل رودخانه‌ها، آب‌بندان‌ها و چاه‌هاي موجود در استان تامين مي‌شود.
استان گيلان داراي 238 هزار هكتار شاليزار است كه هر ساله از كشت آنها حدود 750 تا 850 هزار تن برنج سفيد به دست مي آيد.
سد مخزني سفيدرود بر روي رودخانه سفيدرود و در پايين دست محل تلاقي دو رودخانه قزل اوزن و شاهرود، در 75 كيلومتري جنوب شهر رشت و در مجاورت شهر منجيل احداث شده و ظرفيت فعلي آن، يك ميليارد و 50 ميليون متر مكعب است.
2007/