سهم 300 ميليون مترمكعبي پساب در احياي درياچه اروميه

اروميه- ايرنا- استفاده از پساب از جمله 27 راهكار مصوب ستاد احياي درياچه اروميه براي احياي اين پهنه آبي با سهم آب آورد 300 ميليون مترمكعبي در سال محسوب مي شود كه در چهار سال گذشته طرح هاي مهمي با سرمايه گذاري كلان براي تحقق آن، تعريف و اجرايي شده است.

به گزارش ايرنا، انتقال پساب به عنوان يك راهكار علمي و فاقد مشكلات زيست محيطي براي افزايش آب درياچه اروميه پس از تشكيل ستاد احياي اين پهنه آبي در سال 1393 و به عنوان يكي از طرح هاي 27 گانه مصوب براي بهبود وضعيت درياچه در دستور كار قرار گرفت و اكنون بخش مهمي از طرح هاي مربوط به آن در حال بهره برداري است.
مدير دفتر برنامه‌ريزي و تلفيق و سخنگوي ستاد احياي درياچه اروميه با اطمينان بخشي نسبت به رعايت استانداردهاي زيست محيطي در انتقال پساب به درياچه اروميه گفت: 99.9 درصد محتواي فاضلاب را آب تشكيل مي دهد و تنها يك صدم (0.1) درصد آن مواد آلي است كه اگر اين ميزان كم هم از آب جدا شود، همان آب باقي مي ماند.
«مسعود تجريشي» با بيان اينكه مصرف فاضلاب‌ها موضوع بدي نيست، ولي رعايت استانداردهاي زيست محيطي و بهداشتي در اين امر ضروري به نظر مي رسد، افزود: به همين خاطر تاكيد داريم كه فاضلاب تصفيه شده و منطبق با استانداردها وارد درياچه شود.
وي افزود: قرار است 250 تا 300 ميليون مترمكعب پساب از استان هاي آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي وارد درياچه اروميه شود كه همه استانداردها در اين خصوص رعايت خواهد شد.
وي اظهار داشت: انتقال فاضلاب تصفيه شده شهري به درياچه اروميه هيچ مانع زيست محيطي، فني و بهداشتي ندارد و ستاد احيا همه مسائل فني و تخصصي را رعايت مي‌كند.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي به عنوان مجري اين طرح نيز گفت: قرار است سالانه 105 ميليون مترمكعب پساب تصفيه شده و فاقد تاثيرات منفي زيست محيطي به بستر درياچه اروميه هدايت شود.
رسول اكبري افزود: با در نظر گرفتن پساب تصفيه خانه نقده، مدول اول و دوم فاضلاب اروميه، مهاباد، مياندوآب، سلماس و بوكان هم اكنون حدود 60 ميليون مترمكعب پساب از طريق خطوط يا رودخانه ها به پيكره درياچه هدايت مي شود.
وي اضافه كرد: با تخصيص اعتبار سال 1397 به ميزان 468 ميليارد ريال، تصفيه خانه فاضلاب گلمان در اروميه نيز طي ماه هاي اخير به بهره برداري رسيد و در صورت تخصيص 200 ميليارد ريال اعتبار در سال جاري از محل اعتبارات احياي درياچه اروميه، مدول سوم تصفيه خانه فاضلاب اروميه نيز تا پايان شهريور سال جاري افتتاح خواهد شد.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي با بيان اينكه چندي پيش فاز اول خط انتقال پساب تصفيه خانه فاضلاب اروميه نيز به طول هفت كيلومتر به اتمام رسيد، اظهار داشت: با در نظر گرفتن اعتبار سال گذشته و تخصيص اعتبار لازم به ميزان 150 ميليارد ريال در سال جاري، مابقي خط انتقال به طول چهار كيلومتر هم تا پايان شهريور تكميل مي شود.
اكبري بيان كرد: اين شركت در شهرستان هاي حوضه آبريز درياچه اروميه با اعتباري بالغ بر 6 هزار و 228 ميليارد ريال احداث شبكه جمع آوري فاضلاب فرعي و اصلي به طول هزار و 100 كيلومتر، احداث تصفيه خانه هاي فاضلاب به ظرفيت 115 هزار 563 متر مكعب در شبانه روز و احداث 30 ايستگاه پمپاژ را دستور كار قرار داده است.
وي اضافه كرد: يكهزار و 900 ميليارد ريال از اين ميزان اعتبار دريافت و 300 كيلومتر شبكه فرعي، اصلي و خط انتقال، 6 واحد ايستگاه پمپاژ و افزايش ظرفيت تصفيه خانه فاضلاب به ميزان 6 هزار و 400متر مكعب در شبانه روز انجام شده است.
مديرعامل آب منطقه اي آذربايجان شرقي هم در خصوص انتقال پساب از تصفيه خانه هاي اين استان به درياچه اروميه گفت: در حال حاضر انتقال پساب فاضلاب شهرهاي تبريز و عجب شير در دستور كار اين شركت قرار دارد.
يوسف غفارزاده افزود: طول طرح انتقال پساب فاضلاب تبريز به درياچه اروميه 52 كيلومتر است كه قطعه اول به طول 10 كيلومتر در دست اجرا بوده و تاكنون 6.5 كيلومتر آن اجرايي شده است.
وي اضافه كرد: طرح انتقال پساب شهرستان عجب شير به درياچه اروميه نيز 9 كيلومتر طول دارد كه از اين ميزان، 6 كيلومتر به اجرا درآمده است.
وي بيان كرد: با اجراي طرح هاي انتقال پساب خروجي تصفيه خانه هاي شهرهاي استان به پيكره آبي درياچه اروميه، سالانه حدود 123 ميليون مترمكعب پساب تصفيه شده از آذربايجان شرقي وارد اين پهنه آبي مي شود.
مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي نيز گفت: پساب تصفيه شده فاضلاب 12 شهر حوضه آبريز درياچه اروميه به اين درياچه سرازير مي شود كه اقدامات اجرايي اين پروژه ها در دستور كار قرار دارد.
فرهاد سرخوش بيان كرد: تكميل و توسعه تاسيسات فاضلاب اروميه، بوكان، سلماس، مياندوآب، نقده و ايجاد تاسيسات فاضلاب گلمان اروميه، شاهين دژ و مطالعه و اجراي سامانه فاضلاب اشنويه، محمديار و مطالعه فاضلاب قوشچي، نوشين شهر، تازه شهر، چهاربرج و احداث خط انتقال پساب فاضلاب گلمان اروميه و پساب شهر اروميه از جمله اقدامات در راستاي احياي درياچه اروميه است.
وي اظهار داشت: همزمان با اجراي طرح هاي تصفيه فاضلاب در آذربايجان غربي، بررسي روند تصفيه اصولي و بهداشتي فاضلاب نيز صورت مي گيرد تا مشكلي در اين خصوص ايجاد نشود.
وي بيان كرد: استفاده از پساب تصفيه شده در راستاي احياي درياچه اروميه، كمك شاياني به افزايش تراز آبي اين درياچه مي كند و بسيار موثر است.
به گزارش ايرنا به عقيده بسياري از كارشناسان، انتقال اين پساب به درياچه اروميه با لحاظ ملاحظات زيست محيطي در افزايش آب اين درياچه اثر بسياري دارد و در كنار انتقال پساب از شهرهاي آذربايجان شرقي به ويژه تبريز مي توان زمينه افزايش بيش از 300 ميليون مترمكعبي آب درياچه در سال را فراهم كرد كه رقمي قابل توجه به نظر مي رسد.
هرچند بايد با اختصاص اعتبار مناسب و استفاده از ظرفيت هاي سرمايه گذاري، روند اجراي طرح هاي مربوط به تصفيه خانه هاي اين حوضه آبريز تسريع شود.
8137 /3072/518
گزارش از: سيده فاطمه سجادي