فروشگاه زنجيره اي در تبريز 1.5 ميليارد ريال جريمه شد

تبريز - ايرنا - مديركل تعزيرات حكومتي آذربايجان شرقي گفت: يك فروشگاه زنجيره اي در تبريز به دليل تخلف گرانفروشي يك ميليارد و 580 ميليون ريال جريمه شد.

سيداحد يوزباشي، روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه اين فروشگاه به علت گرانفروشي گوشت قرمز جريمه شده است، افزود: پرونده تخلف اين فروشگاه در راستاي مبارز با گرانفروشي و براساس شكايت هاي مردمي با سامانه 135 تشكيل شده است.
وي اظهار داشت: پس از حضور گروه هاي گشت سيار در محل و بازرسي از اين فروشگاه، تخلف غرفه فروش گوشت گاوي محرز و براي بررسي هاي بيشتر در تعزيرات حكومتي استان پرونده تشكيل شد.
مديركل تعزيرات حكومتي آذربايجان شرقي گفت: پس از بررسي مدارك اخذ شده از فروشگاه فوق و استعلام از اتحاديه مربوطه و به دليل وجود قيمت مصوب فروش، تخلف گرانفروشي اين فروشگاه محرز شناخته شد.
يوزباشي، ادامه داد: با احتساب ميزان فروش اين غرفه، 2 برابر ارزش ريالي تخلف محكوم به پرداخت مبلغ مذكور در حق صندوق دولت جريمه شد.
وي اعلام كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون 415 پرونده با موضوع گرانفروشي در تعزيرات حكومتي استان تشكيل شده كه از اين تعداد 348 پرونده مختومه شده است.
8023/3071