۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۷
کد خبر 83322028
۰ نفر
400 واحد مسكن مهر آبادان برق غير مجاز دارند

آبادان - ايرنا -رئيس اداره برق آبادان با بيان اينكه 400 واحد مسكن مهر اين شهرستان از برق غير مجاز استفاده مي كنند از مالكان اين واحدهاي مسكوني خواست براي دريافت اشتراك قانوني همچنين جلوگيري از قطع برق به اين اداره مراجعه كنند.

احسان ثابتي سه شنبه در گفت وگو با ايرنا همچنين بيان داشت:كارگاه هاي فعال در زمينه احداث واحدهاي مسكن مهر آبادان پنج ميليارد ريال بدهي برق دارند كه اقدامي براي پرداخت بدهي خود نمي كنند.
وي افزود: براي اجراي طرح هاي توسعه شبكه برق در سايت مسكن مهر آبادان 130 ميليارد ريال اعتبار نياز است كه اداره برق به تنهايي قادر به تامين اين ميزان اعتبار نيست.
ثابتي با بيان اينكه تاكنون 7.5 كيلومتر شبكه برق و 81 دستگاه ترانس برق در سايت مسكن مهر آبادان اجرا و نصب شده است افزود:براي توسعه شبكه برق اين منطقه نياز به 46 دستگاه ترانس جديد برق است.
به گزارش ايرنا سايت مسكن مهر آبادان با پنج هزار واحد مسكوني، از بزرگترين سايت هاي مسكن مهر كشور به شمار مي رود كه حدود 2 هزار واحد آن تاكنون به متقاضيان واگذار شده است.
2 هزار و 300 واحد مسكن مهر اين شهرستان همچنان از نظر زير ساخت در بلاتكليفي بسر مي برند.
مسكن مهر آبادان را مي‌ توان از پرماجراترين طرح هاي چند سال اخير دانست كه بسياري از واحدهاي آن نيمه تمام رها شده و واحدهايي نيز كه به متقاضيان واگذار شده با وجود نارضايتي مكرر مالكان اقدامي براي حل مشكلات آنها از سوي دستگاه هاي اجرايي نشده است.
3015/6068