حكیم: عراق می تواند میان ایران و آمریكا میانجیگری كند

بغداد - ایرنا - سید عمار حكیم با هشدار نسبت به تبعات خطرناك هر گونه درگیری در منطقه گفت كه عراق می تواند میان ایران و آمریكا میانجیگری كند.

سید عمار حكیم رهبر جریان حكمت ملی عراق دوشنبه شب در مراسم جشن میلاد امام حسن مجبتی (ع) در بغداد، طی سخنانی، افزایش تنش جاری در منطقه را دارای تبعات بسیار خطرناك دانست و تاكید كرد كه عراق می تواند و باید نقش میانجی میان ایران و آمریكا بازی كند.
وی گفت: دامنه هر گونه جنگ احتمالی میان ایران و آمریكا ممكن است همه كشورهای منطقه را دربر بگیرد و حتی از منطقه فراتر برود و به جنگی جهانی سوم تبدیل شود.
حكیم افزود: رژیم صهیونیستی تنها بهره بردار واقعی هر گونه جنگی در منطقه خواهد بود و ما از دولت و پارلمان می خواهیم برای جلوگیری از بروز درگیری میان آمریكا و ایران نقش میانجی ایفا كنند.
وی گفت: درحالی كه تنش در منطقه رو به افزایش است و همه نگران اوضاع و نتیجه اختلاف و درگیری آمریكا و ایران هستند، عراق باید پنجم گام در این زمینه بردارد كه نخستین آن و بعنوان بالاترین اولویت در سیاست خارجی عراق باید تلاش برای جلوگیری از بروز جنگ در منطقه باشد.
حكیم افزود: عراق نخستین و بیشترین آسیب ها را از بروز جنگ در منطقه خواهد دید و دلیل این امر نیز كاهش تعداد كارمندان در برخی سفارتخانه ها و اعلام آن است در حالی كه این كشورها در تهران نیز نمایندگی دارند ولی چنین كاری را نكرده اند و فقط در عراق چنین كرده اند كه نشان می دهد فضای عراق شكننده است و شعار ما باید 'نه به جنگ' باشد.
به گفته رهبر جریان حكمت ملی عراق، دومین گام در این زمینه خاموش كردن افراد تندرو در همه طرف هاست چرا كه برخی در حال دمیدن در این آتش هستند و تنش را افزایش می دهند درحالی كه در شرایط كنونی باید برای كاهش تنش و نه افزایش آن تلاش كرد.
حكیم افزود: شعار ما این است كه عراق، منافع عراق و منافع ملی این كشور در اولویت است و باید بعنوان گام سوم مبنای انتخاب مسیر و قطب نمای حركت ما باشد و منافع ما اقتضا می كند كه جنگی در منطقه اتفاق نیفتد و این مساله به روش های مسالمت آمیز حل شود.
وی گام چهارم و پنچم را به ترتیب خودداری از تبادل اتهامات و خائن دانستن یكدیگر كه باعث تفرقه در داخل عراق می شود و همچنین راهبرد میانجیگرایانه عراق میان ایران و آمریكا ذكر كرد.
حكیم گفت: عراق روابط خوبی با ایران و آمریكا دارد و باید برای ایفای نقش میانجی واقعی میان دو طرف برای جلوگیری از بروز جنگ اقدام كند.
رهبر جریان حكمت ملی عراق اظهار داشت: برخی می گویند عراق نمی تواند نقش میانجی ایفا كند اما چنین نیست و عراق در صورت اعتماد به نفس و تكیه بر داشته های خود، حتما می تواند چنین نقشی را بازی كند.
گفتنی است: سید عمار حكیم روز یكشنبه نیز در دیدار كاردار آمریكا در بغداد با وی گفته بود كه عراق با توجه به روابط خوبی كه با ایران و آمریكا دارد می تواند در تنش اخیر میان دو طرف، نقش میانجیگری ایفا كند.
حكیم تاكید كرده بود: تنش اخیر میان آمریكا و ایران مایه نگرانی تمامی كشورهای منطقه است و امنیت و ثبات این كشورها را تهدید می‌كند.
سخنان امروز حكیم، همزمان با افزایش اقدامات تحریك آمیز و تهدیدات آمریكا علیه كشورهای منطقه از جمله ایران و عراق و همچنین جوسازی واشنگتن و برخی كشورهای عربی منطقه در خصوص افزایش تهدیدات و ناامنی در عراق صورت می گیرد.
به باور ناظران، اقدامات آمریكا در عراق و منطقه ماهیت تبلیغاتی و جنگ روانی دارد و در راستای افزایش اقدامات تحریك آمیز و تهدیدات علیه كشورهای منطقه از جمله ایران و عراق است.
در پی افزایش تهدیدات و اقدامات تحریك آمیز مقامات آمریكایی در هفته های اخیر در سطح منطقه و از جمله در عراق، بسیاری از رهبران سیاسی این كشور با صدور بیانیه و سخنرانی یا گفت و گو با رسانه ها نسبت به تبعات آن هشدار داده اند.
خاورم**4**380*