دادستان زابل: رابطه خويشاوندي بزرگترين ظرفيت در سيستان است

زاهدان- ايرنا- دادستان زابل در شمال سيستان وبلوچستان گفت: بزرگترين ظرفيت منطقه سيستان رابطه خويشاوندي با يكديگر است به طوريكه اين ظرفيت در ديگر نقاط كشور كمتر ديده مي شود.

به گزارش ايرنا محمد سرگزي دوشنبه شب در آيين افطار اعضاي انجمن حمايت از زندانيان زابل اظهار داشت: مردم منطقه سيستان بايد از اين ظرفيت براي بهبود شرايط فعلي آن استفاده كنند.
وي بيان كرد: ارتباط خويشاوندي باعث دوستي، ادب و پيشرفت در هر جامعه مي شود.
دادستان زابل گفت: انجمن حمايت از زندانيان اين شهرستان براي بهبود تحصيل، معيشت و اشتغال خانواده هاي زندانيان تلاش هاي زيادي انجام داده است.
وي بيان كرد: در برخي از مواقع برخي از افراد با بداخلاقي خدمتگزاران به مردم را دلسرد مي كنند در حاليكه اين خدمتگزاران با قوت بيشتر مسير خود را براي خدمت رساني به مردم ادامه مي دهند.
سرگزي از همكاري، همياري و مجاهدت كاركنان دستگاه قضا براي خدمت شايسته به مردم سيستان تقدير كرد.
مديرعامل انجمن حمايت از خانواده هاي زندانيان زابل نيز گفت: با تلاش اين انجمن در سال گذشته 12 زنداني جرائم غير عمد به آغوش خانواده هايشان بازگشتند.
نعمت الله بزي ادامه داد: انجمن حمايت از زندانيان زابل در سال گذشته با كمك اعضاي اين انجمن و خيران توانست در حوزه هاي فرهنگي، سرمايشي و گرمايشي منازل زندانيان، سبد تحصيلي، سبد كالا، درمان، شهريه مدارس و ديگر امور خانواده ها خدمات رساني كند.
به گزارش ايرنا در آيين افطاري انجمن حمايت از زندانيان زابل از اعضاي اين انجمن تقدير و سه نفر از زندانيان جرائم غير عمد به آغوش خانواده هايشان بازگشتند.
7317**3213