آموزش، حلقه مفقوده اشتغال زنان سرپرست خانوار

قزوين - ايرنا - اشتغال زنان سرپرست خانوار يك موضوع مهم و كليدي براي توانمندسازي اين قشر و خروج آنها از پوشش نهادهاي حمايتي است با اين وجود عدم آموزش و مهارت اين افراد براي ورود به بازار كار يك چالش مهم پيش روي اشتغالزايي براي اين قشر محسوب مي شود.

به گزارش ايرنا، چند روز پيش بود كه در مراسم رونمايي از سند ارتقاي وضعيت بانوان و خانواده قزوين، به آماري در خصوص زنان سرپرست خانوار اشاره شد كه حكايت از افزايش آمار اين گروه از زنان در جامعه داشت.
بر اساس اطلاعات اين سند تعداد خانوارهاي زنان سرپرست نسبت به پنج سال پيش همچنان در حال افزايش بوده و طبق آخرين آمار موجود، سرپرستي سه ميليون خانوار در كشور به عهده زنان مي است.
بنابر اين محاسبات، حدود هشت درصد از جمعيت كشور به دلايلي مختلفي چون فوت و يا از كارافتادگي همسر، طلاق و يا اعتياد همسر داراي سرپرست زن هستند و تنها در استان قزوين بيش از 40 هزار خانوار زن سرپرست وجود دارد.
در چنين شرايطي، اشتغال زنان سرپرست خانوار يك ضرورت انكارناپذير است.
شرايط نامساعد اجتماعي، تحصيلات پايين و نداشتن مهارت و يا بازار نامناسب اشتغال، ديدگاه هاي تعصب آلود نسبت به زنان سرپرست خانوار و نداشتن اعتماد به نفس كافي همه و همه از مشكلات پيش روي اين قشر براي داشتن شغل است كه توانمندسازي اين قشر را به چالش مي كشد.
اين مسايل ضرورت حمايت بيشتر و تقويت آموزش در بين اين قشر را مي رساند.
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) مركز قزوين به منظور بررسي اين موضوع ميزگردي برگزار كرد كه ماحصل آن در ادامه آمده است.

** 16 هزار زن سرپرست خانوار در قزوين تحت پوشش نهادهاي حمايتي
مديركل امور بانوان و خانواده استانداري قزوين در اين ميزگرد گفت: زنان سرپرست خانوار هم از نظر آسيب هاي اجتماعي آسيب پذيرترند و هم به دليل بر عهده گرفتن امور معيشت خانواده داراي شرايط خاصي هستند كه بايد به آن توجه ويژه شود.
صديقه ربيعي افزود: با توجه به فرهنگ و عرف ايراني كه ازدواج مجدد زنان پس از فوت همسر چندان اقبال عمومي ندارد و همچنين آمار قابل توجه زنان مطلقه و افزايش اميد به زندگي، تعداد زنان سرپرست خانوار قابل توجه است.
وي خاطرنشان كرد: اولويت و تمركز دولت بيشتر بر حمايت از زنان سرپرست خانواري استوار است كه به خاطر عدم توانايي مالي تحت پوشش نهادهاي حمايتي چون كميته امداد و بهزيستي قرار مي گيرند.
ربيعي ادامه داد: رويكرد اين نهادها در چند سال اخير در جهت خودكفايي اين زنان بوده تا از گردونه حمايت خارج شوند اما در بسياري از اين زنان به دليل نداشتن توانايي لازم جهت پايداري و حضور در بازار، حمايت هاي مالي به هدف اصلي خود نرسيده است.
وي همچنين با اشاره به پرداخت تسهيلاتي به منظور توانمندسازي زنان سرپرست خانوار،گفت: لازمه اين تسهيلات آن است كه پيش از پرداخت آن، مهارت هايي در حوزه بازاريابي و فنوان كسب و كار و نحوه ماندگاري در بازار كار به آنان آموخته شود چرا كه ورود بدون شناخت به بازار پس از مدتي با شكست مواجه شده و آنان را به بيكاران بدهكار تبديل مي كند.

**ضرورت برگزاري دوره هاي شناخت بازار و مخاطب براي زنان سرپرست خانوار
اين مسئول اظهار داشت: در بسياري از نمايشگاه هاي محصولات و توليدات زنان سرپرست خانوار كه برگزار شدند اغلب اين افراد از فروش رضايت كافي نداشتند در حالي كه هدف ما اين است كه با پرداخت تسهيلات، زمينه اشتغال پايدار براي آنها ايجاد شده و درآمد مكفي جهت اداره امور خانواده به دست آورند.
به گفته ربيعي، گرچه نمونه هاي موفقي از اين زنان داشته ايم اما افراد زيادي با تحصيلات پايين و فقر اطلاعات در كنار فقر اقتصادي داريم كه به تنهايي نمي توانند تصميمات درستي بگيرند و بايد مشاوره دريافت كنند.
ربيعي با بيان اينكه زنان سرپرست خانوار بايد از بازار شناخت خوبي پيدا كنند، اضافه كرد: در بازديد هاي مكرر ما ديده شده به طور مثال يك زن سرپرست خانوار گليم بافته اما در جذب مشتري ناموفق بوده چون از طرح و رنگي استفاده مي كرده كه چندان خريداري در بازار امروز ندارد.
وي با بيان اينكه ضرورت برگزاري دوره هايي براي شناخت بازار و مخاطب براي اين قشر احساس مي شود،گفت: اين افراد بايد بتوانند با چنين آموزش هايي و دريافت تسهيلات علاوه بر خوداشتغالي به كارآفرين نيز تبديل بشوند.
ربيعي با اشاره به برخي برنامه هاي كميته امداد در قيمت گذاري محصولات توليدي زنان سرپرست خانوار گفت: ما به دنبال اين نيستيم كه كميته امداد محصولات اين زنان را قيمت گذاري و خريداري كند بلكه انتظار مي رود زن سرپرست خانوار مانند ساير افراد جامعه بتواند با آنها در بازار رقابت كند و محصول او آن قدر توانمند باشد كه مانند بخش خصوصي با هر قيمتي به فروش برساند.
مديركل امور بانوان و خانواده استانداري قزوين گفت: رويكرد كميته امداد و بهزيستي بايد اين باشد كه افراد و طرح هاي پشتيبان را جايگزين طرح هاي پرداخت تسهيلات مستقيم كند.
ربيعي افزود: زنان سرپرست خانوار بدون داشتن مهارت بالا و تجربه كافي تسهيلات اشتغال را از نهادهاي حمايتي مي گيرند اما پس از طي مدتي به علت شناخت ناكافي از بازار شكست مي خورند و بدهكاري هم به بيكاري آنها اضافه مي شود در حالي كه مي توان به جاي اين تسهيلات مستقيم، با وارد كردن افراد پشتيبان كه توانايي ايجاد اشتغال دارند كاري كرد كه اين زنان به اين پشتيبان ها معرفي و از سوي آنها مورد حمايت قرار گيرند.
به گفته ربيعي در بسياري از موارد عدم بهره مندي از مزاياي تسهيلات پرداختي، سرخوردگي و نااميدي را براي زنان سرپرست خانوار به ارمغان مي آورد، در حالي كه با پشتيباني يك فرد با تجربه و ماهر بهتر و زودتر به موفقيت مي رسند.

***سهم تسهيلات مشاغل خانگي به زنان سرپرست خانوار اختصاص مي يابد
مديركل امور بانوان و خانواده استانداري قزوين با اشاره به اقدام استانداري قزوين در خصوص حمايت از زنان سرپرست خانوار گفت: در كارگروه اشتغال استانداري مصوبه اي گرفته ايم كه 100 درصد تسهيلات مشاغل خانگي به زنان به ويژه زنان سرپرست خانوار اختصاص يابد.
ربيعي افزود:همچنين دفتر امور بانوان استانداري طي تفاهم نامه اي با ميراث فرهنگي درصدد معرفي افراد فعال داراي كسب و كار تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي به اين اداره كل است تا مهارت هاي مورد نياز را آموزش ببينند.
مديركل امور بانوان و خانواده استانداري قزوين گفت: يكي از موضوعات ضروري در حوزه اشتغال زنان سرپرست خانوار خلاقيت و نوآوري در توليد محصول است كه حرف اول را مي زند.
وي اضافه كرد: كشورهاي توسعه يافته در اين خصوص از خلاقيت استفاده مي كنند اما ما همچنان از شيوه ها و ابزارهاي قبلي استفاده مي كنيم.
ربيعي خاطرنشان كرد: در حوزه زنان و مشاغل خانگي اگر رويكرد ما به سمت مشاغلي نرود كه فناور باشند نمي توانيم با كشورهاي ديگر رقابت كنيم.
اين مسئول يادآور شد: در گذشته نظر نظريه پردازان اين بود كه كارآفريني مختص يك عده از افراد است اما امروزه رويكرد كشورها به اين سمت رفته كه مي توان خيلي از افراد را با آموزش كارآفرين كرد.
ربيعي اظهار داشت:در كشورهاي ديگر از همان سال هاي مدرسه دانش آموزان را با كارآفريني به طور عملي آشنا مي كنند اما نظام آموزشي كشور ما با وجود پيشرفت هايي نسبت به گذشته همچنان با رسيدن به اين نقطه فاصله زيادي دارد.
وي با اشاره به سهم پنج درصدي زنان سرپرست خانوار 15 تا 25 سال در كشور از جمله در استان قزوين، افزود: حداقل براي همين درصد از زنان نيز كه در سنين مناسبي براي آموزش هستند مي توان فرهنگ كارآفريني را نهادينه كرد.

*** معافيت مالياتي براي شركت هاي جذب كننده زنان سرپرست خانوار
مديركل امور بانوان و خانواده استانداري قزوين همچنين به بسته هاي تشويقي براي به كارگيري زنان سرپرست خانوار اشاره كرد و گفت: ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مصوب كرده كه شركت هايي كه از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهاي حمايتي استفاده كنند از معافيت هاي مالياتي بهره مند خواهند شد.
ربيعي با بيان اينكه نهادهاي حمايتي تاكنون چندان از اين ظرفيت استفاده نكرده اند،گفت: همچنين زنان سرپرست خانور هم كه كارآفريني كنند از معافيت مالياتي بهره مند مي شوند.
مديركل امور بانوان و خانواده استانداري قزوين افزود: در اين حوزه بايد به طرح و سياست واحدي براي حل مشكلات اشتغال بانوان سرپرست خانوار برسيم.
مديركل امور بانوان و خانواده استانداري قزوين همچنين به ظرفيت بالاي فضاي مجازي براي رونق كسب و كار و بازار محصول اشاره كرد و گفت: در بيشتر كشورهاي توسعه يافته محصولات هنري و صنايع دستي بانوان از همين طريق معرفي و تبليغ شده و موفق بوده است.
ربيعي افزود: اين گروه از زنان بايد به علم بازاريابي اقتصادي و مديريت جامع تبليغاتي جهت رونق توليدات خود مجهز شوند.

* سرپرستي 56 درصد خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد قزوين با زنان است
معاون اشتغال و خوكفايي كميته امداد امام خميني(ره) قزوين نيز در اين ميزگرد گفت: هم اكنون 29 هزار و 136 خانوار در استان تحت حمايت معيشتي اين نهاد هستند كه از اين تعداد سرپرستي 16 هزار و 456 خانوار را زنان بر عهده دارند.
سيد مرتضي دهقاني افزود: 56 درصد جامعه آماري مددجويان كميته امداد قزوين را زنان سرپرست خانوار تشكيل مي دهند.
وي اضافه كرد: نگاه كميته امداد در راستاي فقر زدايي، بيشتر متمركز بر روستاها و مناطق محروم بوده به گونه اي كه 15 هزار و 140 خانور تحت پوشش، ساكن روستاها و 13 هزار و 996 خانوار ساكن شهرها هستند.
دهقاني ادامه داد: اين نهاد حمايتي در راستاي توانمندسازي جامعه هدف خود برنامه هاي متنوعي را اجرا مي كند كه اولين گام آن آموزش مددجويان است تا پس از آموزش و دريافت تسهيلات از بازاريابي و بازارسازي شغل شناخت يافته و سپس در عرصه فعاليت قرار گيرند چرا كه اين قشر بدون آموزش تحت تاثير نوسانات بازار دچار مشكل مي شوند.
به گفته وي از سال 95 تاكنون 11 هزار و 776 نفر در كارگاه هاي آموزشي كميته امداد كه عمدتا صنايع دستي است شركت كرده اند كه از اين هفت هزار و 378 نفراز آموزش گيران زنان بوده اند.
دهقاني اظهار داشت: 60 درصد دوره ديدگان اين كارگاه ها را زنان سرپرست خانوار و دختران بازمانده از تحصيل تشكيل مي دادند.
وي خاطرنشان كرد: اگر جامعه فعال مددجويان كميته امداد قزوين افراد 20 تا 50 سال در حوزه اشتغال باشند چهار هزار و 616 نفر در حال حاضر مستعد اشتغال هستند.

**ايجاد 2 هزار و 858 فرصت شغلي براي زنان سرپرست خانوار
معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد قزوين گفت: در سه سال گذشته در بحث پرداخت تسهيلات به جامعه هدف 9هزار و 980 فرصت شغلي براي خانواده هاي تحت پوشش فراهم شده كه هزار و 500 ميليارد ريال براي آن هزينه صرف شده است.
دهقاني اظهار داشت: از اين تعداد فرصت شغلي ايجاد شده حدود 2 هزار و 858 مورد براي زنان بوده است كه 1535 مورد آن در روستاها و 1323 مورد در شهرها بوده است.
وي با اشاره به لزوم تقويت حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه، گفت: بايد توجه ويژه اي به توانمندسازي زنان سرپرست خانوار داشته باشيم و آنها را از كمك معيشت بگيري خارج و در راستاي ايجاد اشتغال پايدار و انگيزه اقتصادي آنها را راهنمايي كنيم.
دهقاني ادامه داد: كميته امداد براي زنان سرپرست خانواري كه توانايي كار كردن و آموزش پذيري نداشته و فاقد مهارت هستند مستمري پرداخت مي كند اما براي ساير زنان داراي مهارت و يا مستعد يادگيري با آموزش و پرداخت تسهيلات اقدام به اشتغال زايي مي كند.

*** اساس توانمندسازي مددجويان در كميته امداد، اشتغال زايي بازار محور است
معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد قزوين گفت: ادبيات توانمندسازي براي مددجويان تحت پوشش اين نهاد، اشتغال زايي بازار محور است و بخش عمده تسهيلات آن به اين خانواده ها اعم از مرد و زن در درجه اول بر اساس پايداري طرح و دوم درآمد آن است.
دهقاني خاطرنشان كرد: در اين راستا اگر طرح درخواست شده مددجويان ما به گونه اي باشد كه قدرت رقابت در بازار نداشته و يا تقاضاي آن در منطقه اي اشباع شده باشد و احتمال شكست آن زياد باشد تا حد امكان آن طرح را محدود مي كنيم.
وي گفت: البته به منظور بازاريابي محصول مددجويان، بخشي از اين محصولات توسط مجتمع اقتصادي كميته امداد قيمت گذاري و خريداري مي شود.
دهقاني ادامه داد: بخشي از اين كار را هم به راهبران شغلي كه بازار كار را در جامعه مي شناسند واگذار كرده ايم تا به جاي آن كه كارگاه ايجاد كنند از مددجويان داراي مهارت كميته امداد جهت كار استفاده و حق العمل آنها را پرداخت كنند.
اين مسئول با بيان اينكه ايجاد اشتغال براي مددجويان كميته امداد و بهزيستي ويژگي هاي خاصي نسبت به ساير افراد جامعه دارد،يادآور شد: در اين خصوص تمام متوليان اشتغال بايد با هم افزايي به گونه اي كار كنند كه منجر به اشتغالزايي اين قشر شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر 13 هزار و 373 طرح فعال در كميته امداد توسط مجريان زن و مرد هدايت مي شود كه اين تعداد طرح مدام توسط كارشناسان حوزه اشتغال ما مديريت مي شوند.
وي با تاكيد بر اينكه در طرح هاي ما ظرفيت شناسي مناطق هم بسيار مهم است،اظهار داشت: به طور مثال اگر فردي در قزوين زيتون توليد كرده و به سمت طارم سفلي كه خود قطب توليد اين محصول است ببرد امكان پذير نيست.
دهقاني با بيان اينكه در پرداخت تسهيلات و حمايت از مددجويان آزمون و خطا نمي كنيم؛خاطرنشان كرد: بيشترين خدمات كميته امداد در ايجاد اشتغال در بخش دامپروري و سپس خدمات است.
معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد قزوين گفت: تا سال 96 كميته امداد با ايجاد اشتغال براي 1550 و درآمدزايي، اين افراد را از چرخه حمايتي خارج شدند.
دهقاني ادامه داد: در سال 97 نه تنها هيچ خانواري از چرخه حمايت ها خارج نشد بلكه به خاطر شرايط سخت اقتصادي و تعطيلي برخي واحدهاي توليدي 9 هزار خانوار جديد به جمعيت مددجويان كميته امداد قزوين اضافه شد و امروز به 29 هزار خانوار تحت پوشش رسيده ايم.

*** كميته امداد و بهزيستي متولي اصلي اشتغال نيستند
دهقاني اضافه كرد: نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد و بهزيستي متولي اصلي اشتغال در جامعه نيستند و دستگاه هاي ديگر از جمله تعاون كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، دامپزشكي و شهرك هاي صنعتي نيز بايد نقش خود را در اين زمينه ايفا كنند.
وي اظهار داشت: البته ما حق نداريم پرونده مددجويي را ببنديم مگر آن كه از نظر اقتصادي به خودكفايي كامل رسيده باشد.
اين مسئول يادآور شد: مسئوليت ذاتي نهادهاي حمايتي، آموزش نيست و ما فقط مسكّن هستيم و بايد درمان اساسي توسط نهادهاي ديگر صورت گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه بر خلاف تصور عموم، كميته امداد توليد كننده فقر در جامعه نيست،گفت: اگر واحدهاي توليدي و فعالان صنعت مشكلات اين حوزه را مديريت مي كردند امروز 9 هزار نفر به جمعيت آماري مددجويان ما در قزوين اضافه نمي شد.
دهقان ادامه داد: شرايط به وضعيت وارونه اي رسيده كه به جاي آن كه نهادهاي حمايتي زمينه معرفي مددجويان به واحدهاي توليدي و سازمان ها را فراهم كنند اين نهادهاي توليدي هستند كه خواستار تحت پوشش قرار دادن اين افراد در نهادهاي حمايتي مي شوند.
دهقاني تاكيد كرد: در اين شرايط،خانواده هاي تحت پوشش بايد بدانند دايم نمي توانند تحت حمايت كميته باشند و سقف حمايت ما نيز از افراد مستعد اشتغال تا پنج سال است تا در اين مدت بتوانند با دريافت تسهيلات به خودكفايي كامل برسند.

**بسته هاي تشويقي كميته امداد، فرصت خوبي براي جذب زنان سرپرست خانوار
معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد قزوين با اشاره به 2 بسته تشويقي در خصوص به كارگيري مددجويان كميته امداد؛گفت: در بسته اول هر كارفرمايي كه از مددجوي ما استفاده كند 100 درصد حق بيمه كارفرما به مدت 2 سال توسط كميته امداد پرداخت مي شود.
دهقاني يادآور شد: همچنين پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به ازاي هر نفر 200 ميليون ريال نيز امكان ديگري جهت تشويق كارفرمايان براي جذب مددجويان است.
معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد قزوين گفت: در سال 97 با وجود مشكلات اقتصادي سه هزار و 204 فرصت شغلي با اعتباري بالغ بر 500 ميليارد ريال براي جامعه هدف ايجاد شد كه بخش عمده آن با مبلغ 320 ميليارد از طريق تسهيلات بانكي، 100 ميليارد ريال از منابع صندوق ولايت و هشتاد ميليارد ريال نيز از هم افزاييش صندوق مهر و صندوق كارآفريني اميد بوده است.
دهقاني با اشاره به رتبه چهارم قزوين در حوزه اشتغال مددجويان افزود: نزديك پنج تا 10 درصد مشاغل ايجاد شده هم دچار انحراف مي شوند و تلاش ما اين است كه اين رقم كاهش يابد.


**نداشتن توانمندي مهم ترين چالش در حمايت از زنان سرپرست خانوار
معاون امور اجتماعي اداره كل بهزيستي قزوين گفت:نداشتن توانمندي و مهارت مهم ترين چالش در حوزه زنان سرپرست خانواري است كه براي كسب حمايت ها به نهادهايي مانند بهزيستي و كميته امداد مراجعه مي كنند.
هدي حقيقي افزود: اگر احساس خودكارآمدي اين زنان افزايش يابد اين حس و توان به آنها القا مي شود كه بتوانند علاوه بر خود براي چند نفر ديگر هم كارآفريني كنند.
وي همچنين به برخي نواقص قانوني و يا ناهماهنگي و كم كاري در بين دستگاه هاي متولي اشتغال اشاره كرد و گفت: در اين چرخه نادرست حمايتي، امكانات و تسهيلات نهادهايي مانند بهزيستي و كميته امداد فقط يك استارت حمايتي براي اين زنان است تا حركت كنند و از اين شرايط نجات پيدا كنند.
حبيبي با تاكيد بر اينكه در حمايت از اين زنان بايد هماهنگي مناسبي بين دستگاه هاي مختلف شكل گيرد،گفت: در واقع بايد اين زنان براي آموزش به فني و حرفه اي معرفي شوند تا پس از گذراندن دوره هاي آموزشي در اختيار ما قرار گيرند و وام به آنها پرداخت شود.
وي همچنين گفت: حتي در موضوعاتي كه آيين نامه قانوني هم وجود دارد ضمانت اجراي مناسبي نداريم به طور مثال در مساله كودكان كار آيين نامه مصوب هيات وزيران را داريم اما به درستي اين موضوع محقق نشده است.

** 2 هزار و 310 زن سرپرست خانوار تحت پوشش خدمات بهزيستي قزوين
معاون امور اجتماعي اداره كل بهزيستي قزوين گفت: در حال حاضر 2 هزار و 310 زن سرپرست خانوار در مجموع با 6 هزار و 930 عضو خانوار از خدمات مستمري ماهانه اين اداره كل بهره مند هستند.
حقيقي افزود: همچنين 1300 نفر نيز در پشت نوبت براي حمايت هاي اين اداره كل هستند كه از محل هدفمندي يارانه ها معيشت مي گيرند و منتظر هستند با خروج تعدادي از زنان موجود از چرخه حمايتي به جمع مددجويان اضافه شوند.

**تشكيل 16 گروه هميار زنان سرپرست خانوار در قزوين
حقيقي گفت: دفتر توانمندسازي علاوه بر پرداخت وام خوداشتغالي و همچنين سرمايه كار بلاعوض، اقدام به تشكيل گروه هاي هميار كرده است كه تاكنون 16 گروه تشكيل شده و 2 گروه ديگر نيز به زودي ايجاد خواهد شد.
وي افزود: در اين راستا با تاسيس گروهي با حداقل پنج عضو و سرمايه اوليه 300 ميليون ريال بسته به مهارت زنان زمينه كسب و كاري مشترك در بين اين افراد فراهم مي شود و ضمن نظارت مستقيم با حضور مددكار بعد از دو سال كه به درآمد كافي مي رسند بازتوان شده و از چرخه حمايت خارج مي شوند.
حقيقي اظهار داشت: راه اندازي اين گروه ها از سال 84 شروع شده و يكي از عرصه هاي مهم خروج از چرخه حمايتي همين گروه هاي هميار هستند.

** 98 زن سرپرست خانوار پس از بازتواني از چرخه حمايت خارج شدند
كارشناس مسئول دفتر توانمندسازي زنان و خانواده بهزيستي قزوين نيز در اين ميزگرد گفت: در سال گذشته علاوه بر اينكه 98 زن سرپرست خانور با سرمايه كار و كسب اشتغال از چرخه حمايتي سازمان بهزيستي خارج شدند يك گروه هميار پنج نفره نيز بازتوان شده و 10 زن ديگر نيز با معرفي به كارفرما از اين چرخه حمايتي خارج شدند.
نسرين حبيبي افزود: زناني كه توانمندسازي براي آنها انجام شده نبايد بيش از 2 سال در حمايت بهزيستي بمانند اما با توجه به اوضاع آن فرد و وضعيت اقتصادي جامعه ممكن است اين مهلت افزايش يابد.
وي اضافه كرد: دفتر توانمندسازي زنان و خانواده بهزيستي در فرايند توانمندسازي و ارتقاي كيفيت زندگي خانوارهاي زن سرپرست از بعد مادي و معنوي فعاليت مي كند و در اين راستا برنامه هاي گسترده اي جهت ارايه خدمات حمايتي، فرهنگي، آموزشي ، روانشناختي در جهت تسهيل و تسريع توانمندسازي خانواده ها اجرا مي كند.
حبيبي ادامه داد: با توجه به اينكه مهم ترين و اصلي ترين دغدغه اين خانواده ها تامين هزينه هاي ضروري زندگي، تامين مسكن مناسب، تحصيل فرزندان و همچنين بهره مندي از خدمات بيمه اي است هدف اصلي اين دفتر نيز آن است كه زنان سرپرست خانوار به لحاظ توانمندي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خودكفا شوند.
وي گفت: بر همين اساس اين زنان بر اساس فرم هاي اشتغال مورد استعداد سنجي قرار گرفته و تحت آموزش هاي مختلف از جمله مهارت هاي زندگي، فني و حرفه اي، آماده سازي شغلي قرار مي گيرند تا بتوانند براي خود زمينه اشتغال را فراهم كنند.
به گفته وي اين توانمندسازي از طريق اعطاي سرمايه كار بلاعوض، وام خوداشتغالي و عضويت در گروه هاي هميار زنان سرپرست خانوار كه در قالب گروه هاي صنفي و اقتصادي انجام مي شود.
حبيبي يادآور شد: از خدمات حمايتي اقتصادي مي توان به مستمري ماهيانه و كمك هاي مالي همچون كمك هزينه درمان و تحصيل اشاره كرد.
وي خاطرنشان كرد: بهزيستي با آموزش مهارتهاي زندگي و همچنين آموزش مهارتهاي شغلي و تحصيلي به زنان سرپرست خانوار توانمندي آنان را افزايش مي دهدكه با اين كار كسب درآمد مستقل، مشاركت در تصميم گيريهاي خانواده، مديريت اقتصادي خانواده و دفاع از حق و حقوق اجتماعي براي اين زنان در جامعه مهيا مي شود.
حبيبي گفت: در زمينه خدمات فرهنگي بهزيستي به اين قشر نيز مي توان به اعزام زنان سرپرست خانوار به اردوهاي زيارتي و كلاسهاي آموزشي فرهنگي اشاره كرد.
وي ادامه داد: در بخش آموزشي نيز حمايت تحصيلي تا آخرين پايه تحصيلي از زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها صورت مي گيرد.
حبيبي گفت: سازمان بهزيستي با هدف حمايت از زنان سرپرست خانوار در راستاي تأمين آتيه آنان، حق بيمه تأمين اجتماعي را از اعتبارات سازمان بهزيستي پرداخت مي كند كه اين بيمه پس از گذشت 10 سال از پرداخت بيمه و 55 سال سن واجد شرايط بازنشستگي مي شوند.

**ميزان تسهيلات در مناطق شهري و روستايي يكسان و ناعادلانه است
كارشناس مسئول دفتر توانمندسازي زنان و خانواده بهزيستي قزوين گفت: ميزان وام در مناطق شهري و روستايي به طور يكسان پرداخت مي شود كه قدري ناعادلانه است چون شرايط كار در روستاها و شهرها با يكديگر يكسان نيست.
حبيبي اضافه گرد: به طور مثال در رازميان اين تسهيلات براي پرورش گوساله پروار بندي پرداخت شد كه موفق بود اما در خود شهر قزوين تشكيل يك گروه هميار خياطي يا آرايشگري با اين ميزان وام بازدهي خوبي را نخواهد داشت بنابراين مبالغ وام بايد افزايش يابد.
وي همچنين خواستار راه اندازي بازارهاي دايمي محصولات زنان سرپرست خانوار شد و گفت: گرچه هم اكنون روزهايي از ماه به برگزاري چنين نمايشگاه هايي اختصاص داده شده است اما براي اثرگذاري بيشتر كافي نيست و بايد به شكل دايمي برپا شوند.
7388*3013