۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۶
کد خبر 83321817
۰ نفر
ايران وجوانان انقلابي

روزنامه تماشا در شماره 1811 در نوشتاري با عنوان ' ايران و جوانان انقلابي ' تراز جوان ايراني در عرصه انقلاب را به بحث گذاشت و شاخصه هاي آن را برشمرد.

در اين نوشتار به قلم سيد محي الدين حسيني ارسنجاني آمده است: جواني يك امتياز و موهبت الهي است كه اگر قدر آنرا بدانيم مي توانيم از آن به خوبي استفاده كرده و بهره ببريم و در راستاي رسيدن به اهداف آتي در ميانسالي و پيري نيز از آين خلق وخو و ازاين صفت بارز و ارزشمند بي بهره نمانيم.
اما اين كه جوان باشي و در كشورخود با تفكري انقلابي و جهادي در انديشه ساختن، عمران و آباداني مملكت خويش باشي و اجازه دخالت در كشور خود را به بيگانگان ندهي يك هنري خاص است كه بر ساير هنرهاي جوان امروز ايراني بايد افزوده شود.
وقتي مي گوييم جوان انقلابي منظورمان انقلابي بودن در تمامي معاني و مفاهيم آن منظور است وهدف از انقلابي بودن صرفا به معني ارزشي آن نيست بلكه يك انقلابي واقعي مي تواند در هر لباس و در هر پست و موقعيتي نقش اصلي خود را كه همانا پاسداري از كشور و تلاش براي رشد و اعتلاي همه جانبه خود و اطرافيان خود و در كل جامعه پيراموني است بعنوان يك انقلابي معرفي گردد.
برخي شاخصهاي مهمي كه رهبري انقلاب براي جوان انقلابي متصور بوده و لازم مي دانندعبارت است از 'خود را مديون اسلام و انقلاب مي داند.
مؤمن به انقلاب و مباني آن است. به آينده انقلاب و نظام اسلامي اميدوار و دوستدار انقلاب و نظام اسلامي است.معتقد به آرمان هاي انقلاب است.مباني جمهوري اسلامي را مي داند.خودش را براي همه ميدان هاي مورد نياز انقلاب (سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي) آماده مي كند.
پيشتاز حركت هاي انقلابي است و در راه تحقق آرمان هاي انقلاب اسلامي ثابت قدم است.در صف اول دفاع از آرمان ها و ارزش هاي انقلابي حضور دارد.رابطه خود را با امام و آرمان هايش پيوسته حفظ مي كند.معتقد به استقلال فكري، سياسي، فرهنگي و اقتصادي است. خودش را براي مسئوليت هاي بزرگ آماده مي كند.
بدنبال كسب آگاهي سياسي و بصيرت است.تاريخ معاصر را خوب مي داند.نسبت به دشمني هاي دشمنان حساس، خروشناك است.به دنبال كسب علم ودانش است.نسبت به محيط پيراموني خود حساس ، فعال و اثر گذار است.به دنبال وحدت و هم افزايي در جامعه است.
كار و تفكراتش اسلامي و انقلابي است.با اطرافيان خود مجادله احسن دارد.خوش بين به فرهنگ اسلامي است.خوش روحيه است. باهوش است و نمي گذارد به نام امر به معروف از او سوء استفاده نمايند.
امر به معروف و نهي از منكر را وظيفه شرعي و انقلابي خود مي داند.اخلاص در امور را سرلوحه خود قرار ميدهد.پرانگيزه و مطالبه گر است.پايبند به تعلقات معنوي، خانوادگي و ميهني است.با منطق محكم از مسئولين انتقاد مي كند.
نظام سلطه رابا همه ابعادولايه هايش ميشناسد .مقيد به كارتشكيلاتي است.قانون گراست.دلش نوراني است. رابطه قلبي و معنوي خود را با خداوند تقويت مي كند.
اهل قرآن است.اهل دعا و مناجات با خداست. اهل اعتكاف است.ميانه رو است؛ افراط و تفريط نميكند.ازطعن وبدگويي ديگران نمي هراسد. عدالت خواه است.'
اميد آنكه درهرزمان و شرايطي كشورعزيزمان ايران برخوردار از نسل چنين جوان هاي انقلابي باشد.
منبع : روزنامه تماشا
6113