55 درصد خانواده هاي مددجوي قزوين، زنان سرپرست خانوار هستند

قزوين – ايرنا – مدير كل كميته امداد امام خميني (ره)قزوين گفت: 55 درصد خانواده هاي تحت حمايت اين نهاد زنان سرپرست خانوار هستند و براي ارايه خدمات و توانمندسازي آنها به بهترين نحو تلاش مي شود.

مجيد مومني روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به طرح هاي حمايتي از اين خانواده ها افزود: سال گذشته 2 هزار و 645 فقره تسهيلات اشتغال با اعتباري بالغ بر 478 ميليارد به مددجويان و نيازمندان واجد شرايط پرداخت شد كه 30 درصد اين تسهيلات، معادل 794 فقره به مبلغ 144 ميليارد ريال به زنان سرپرست خانوار تعلق گرفت.
اين مسئول گفت:توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مهمترين وظيفه دستگاه هاي حمايتي است و بايد با توجه به كسب و كار اين قشر به منظور رسيدن به خودكفايي و خروج آنان از پوشش نهادهاي حمايتي بيشتر تلاش كرد.
وي اضافه كرد: بايد با ايجاد بستري براي حضور بيشتر زنان سرپرست خانوار در منزل، جاي خالي حضور پدر را براي اعضاي خانواده پر ساخت و از ايجاد آسيب ها و ناهنجاري هاي اجتماعي در اين خانواده ها جلوگيري نمود.
مديركل كميته امداد استان قزوين همچنين به تعداد حاميان نيكوكار در سطح استان اشاره كرد و افزود: پنج هزار و 713 حامي نيكوكار در طرح اكرام محسنين در سال 97 از سه هزار و 146 فرزند طرح محسنين حمايت كرده اند.
وي تصريح كرد: طي سال 97 حاميان طرح محسنين بيش از 42 ميليارد و 950 ميليون ريال به حساب اين فرزندان واريز كرده اند كه سرانه دريافتي هر فرزند بيش از يك ميليون و 130 هزار ريال و سرانه كمك حاميان ماهيانه بيش از 620 هزار ريال بوده است.
6101