2 میلیارد و 716 میلیون دلار محصولات هرمزگان صادر شد

بندرعباس- ایرنا- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: دو میلیارد و 716 میلیون دلار محصولات تولیدی استان در مدت یك سال گذشته صادر شد.

خلیل قاسمی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: البته سال گذشته سه میلیارد دلار صادرات محصولات تولیدی در هرمزگان هدف گذاری شده بود كه بیش از 90 درصد آن محقق شد.
وی خاطرنشان كرد: بیشتر محصولات تولیدی هرمزگان به كشورهای حاشیه خلیج فارس، كشورهای اروپایی و هندوستان صادر شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده امسال صادرات سه میلیارد و 588 میلیون دلار صادرات محصولات تولیدی در استان هدف گذاری شده است.
قاسمی با بیان اینكه دولت با تمام توان از صادركنندگان حمایت می كند، گفت: افزون بر 76 درصد صادرات هرمزگان به تولیدات صنعتی و معدنی و 24 درصد دیگر نیز به سایر محصولات اختصاص دارد.
وی ابراز داشت: وجود 22 بندر صیادی، 10بندر تجاری و صنعتی، 13 بندر چند منظوره، 3 بندرنفتی و یك بندر اختصاصی معدنی در 900 كیلومتر نوار ساحلی این استان از جمله قابلیت های ویژه هرمزگان برای رشد و توسعه صادرات از این استان است.
در حال حاضر یك هزار واحد صنفی و تولیدی در استان هرمزگان مشغول به فعالیت هستند.
7198/6048