گفت وگو دمشق و دهلي درباره نشست كميته مشترك و بازسازي سوريه

دمشق- ايرنا- 'وليد المعلم ' وزير خارجه سوريه و ' تي اس تيرو مورتي' معاون وزير خارجه هند درباره مشاركت دهلي دربازسازي سوريه و برگزاري دومين نشست كميته مشترك دو كشور گفت و گو و تبادل نظر كردند.

خبرگزاري سوريه (سانا) عصر دوشنبه اعلام كرد كه دو طرف در اين ديدار كه در دمشق انجام شد، بر ضرورت تقويت و توسعه همكاري هاي اقتصادي و همكاري هاي بلندمدت تاكيد كردند.
المعلم در اين ديدار بر اهميت تقويت همكاري ها دو جانبه در تمام زمينه ها تاكيد كرد و افزود، دمشق از دولت و ملت هند به خاطر ايستادگي آنان در كنار سوريه در بحران اخير تشكر و قدرداني مي كند.
وي در ادامه با اشاره به روابط تاريخي دو كشور بر ايجاد روابط استراتژيك بلند مدت و تشويق شركت هاي هندي براي مشاركت در بازسازي سوريه تاكيد كرد.
معاون وزير امور خارجه هند هم هدف از سفر به دمشق را مذاكره با مقامات سوريه براي فراهم كردن مقدمات برگزاري نشست هاي كميته مشترك اعلام كرد.
تيرومورتي ادامه داد ، دهلي نو بر ايستادگي در كنار سوريه و تحكيم روابط و همكاري ها بعد از بحران و در مقطع بازسازي تاكيد دارد چرا كه اين نگاه و روند به نفع دو كشور دوست است.
معاون وزير امور خارجه هند با ستايش از پايداري دولت و ملت سوريه در برابر تروريسم در سال هاي اخير بر پايبندي كشورش به حاكميت ملي و تماميت اراضي سوريه تاكيد كرد.
فيصل مقداد جانشين و معاون وزير خارجه سوريه نيز در ديدار با همتاي هندي خود با اشاره به روابط عميق و تاريخي دمشق و دهلي نو تاكيد كرد ، هند از لحاظ راهبردي براي دمشق از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار است.
وي با اشاره به تاكيد و دستور بشار اسد رئيس جمهوري بر رويكرد به سمت شرق افزود كه هند مي تواند در زمينه بازسازي سوريه در دوران آتي نقش مهمي داشته باشد.
بررسي آخرين تحولات در سوريه و جنگ عليه تروريسم در اين كشور از ديگر محورهاي ديدار مقام هاي سوري و هندي در دمشق اعلام شد.
شبس*خاورم*1436*1917