اعضای ستاد انتخابات كهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند

یاسوج- ایرنا- در احكامی جداگانه از سوی استاندار كهگیلویه وبویراحمد، رئیس و اعضای ستاد انتخابات كهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند.

به گزارش ایرنا، جلسه ستاد انتخابات كهگیلویه و بویراحمد بعدازظهر دوشنبه و به ریاست استاندار برگزار شد و این احكام به طور جداگانه تحویل رئیس و دبیر ستاد و رؤسای كمیته‌ها و عضو این ستاد شد.
در این نشست، طی احكامی جداگانه از سوی علی محمد احمدی، رئیس و اعضای ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان منصوب شدند.
طی این حكم، سیدمحمد كاظم نظری، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری به عنوان رئیس ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان كهگیلویه وبویراحمد منصوب شد.
جعفر گوهرگانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری به عنوان رئیس كمیته پشتیبانی و مالی ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان كهگیلویه وبویراحمد منصوب شد.
مجتبی مرادی نوروزی مشاور ومدیركل حوزه استاندار به عنوان رئیس كمیته حقوقی ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان كهگیلویه وبویراحمد منصوب شد.
علی پرواز مدیركل امور سیاسی و انتخابات استانداری به عنوان دبیر ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان كهگیلویه وبویراحمد انتخاب شد.
سیداحمد نشاطی فر مدیركل امنیتی و انتظامی استانداری به عنوان رئیس كمیته امنیتی و انتظامی ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان كهگیلویه وبویراحمد انتخاب شد.
عباس رسولی امیرآباد مدیركل فناوری اطلاعات و ارتباطات استانداری به عنوان رئیس كمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان كهگیلویه وبویراحمد انتخاب شد.
سیدمحمد تقوی مدیركل روابط عمومی استانداری به عنوان رئیس كمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان كهگیلویه وبویراحمد انتخاب شد.
حسام الدین عظیمی فر مدیركل حراست استانداری به عنوان رئیس كمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان كهگیلویه وبویراحمد انتخاب شد.
سیدمحمدعلی تقوی مدیركل ثبت احوال استان به عنوان عضو ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان كهگیلویه وبویراحمد انتخاب شد.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر كشور با موافقت شورای محترم نگهبان در تاریخ دوم اسفندماه سال 98 برگزار می‌شود و زمان ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز از تاریخ دهم آذرماه 1398 به مدت یك هفته تعیین می‌شود.
9929/1662