نيروگاه اتمي مسئوليت هاي اجتماعي خود را در بوشهر اجرايي كند

بوشهر-ايرنا- نايب رئيس شوراي اسلامي شهر بوشهر گفت: نيروگاه اتمي بوشهر همانند صنعت نفت در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي خود گام جدي بردارد.

به گزارش ايرنا، روح الله نصرتي دوشنبه در نشست شوراي شهر بوشهر افزود: صنعت نفت در كنار آلايندگي و زيان هايي كه براي مناطق ميزبان داشته پروژه هاي قابل توجهي را در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي خود ايفا كرده ولي نيروگاه اتمي در اين مسير تاكنون اقدام قابل توجهي براي بوشهري ها نداشته است.
وي بيان كرد: اين نيروگاه در شهر بوشهر اقدام به آموزشگاه شهدا نيروگاه اتمي كرده كه همگان تصور بر عام المنفعه بودن آن داشتند در حالي كه اين پروژه بيشتر با هدف خدمات دهي به فرزندان كاركنان نيروگاه است.
نصرتي ادامه داد: براي افراد عادي داوطلب تحصيل در اين مدرسه به ازا هر دانش آموزش 100 ميليون ريال درخواست شده كه اين موضوع با تحقق مسئوليت هاي اجتماعي منافات دارد.
وي افزود: پيش از احداث آموزشگاه شهدا نيروگاه، مدرسه اي در اين محل با قابليت استفاده تمام محله هاي پيراموني وجود داشت ولي اكنون شايسته نيست با آموزشگاه استفاده از اين مدرسه با محدوديت همراه باشد.
نايب رئيس شوراي اسلامي شهر بوشهر اظهار داشت: صحبت هاي مطرح شده در سطح نشست هاي شوراي شهر تنها در حد حرف باقيمانده و در عمل بازدهي لازم را نداشته است.
نصرتي تاكيد كرد: در اين راستا بايد با دعوت از مديران دستگاه ها به صحن شورا زمينه پاسخگويي آنها براي برخي از كم كاري هاي صورت گرفته مشخص شود.
ديگر عضو شوراي شهر بوشهر نيز گفت: طرح اصلاح، نوسازي و بازسازي شبكه تاسيسات آب شهري با عزم و اراده خوبي در سطح شهر بوشهر آغاز شده ولي كند بودن روند اين پروژه در محله هاي جنوبي نارضايتي هايي را به دنبال داشته است.
مهرزاد آسايش افزود: در اين محله در خيابان هاي پرتردد مشاهده شده پس از گذشته نزديك به 40 روز كانال هاي حفر شده براي جانمايي شبكه ترميم نشده است.
وي ادامه داد: ترميم نشدن حفاري ها علاوه بر اختلال در روند عبور و مرور شهروندان محل هاي جنوبي، گرد و غبارهاي ناشي از تردد روي اين حفاري ها را به دنبال داشته است.
آسايش گفت: همانطور كه كار ترميم حفاري ها در سطح شهر براي آسفالت بصورت شبانه روزي و آني اجرا مي شود انتظار است اين مهم در محله هاي جنوبي نيز محقق شود.
وي اظهار كرد: آسفالت به عنوان يكي از ابتدايي ترين زيرساخت هاي شهري قلمداد شده و شايسته نيست كار آسفالت كانال هاي حفر شده همانند محله سبزآباد به چندين ماه زمان بر شود.
7212/6045