فرمانداررشت: فضاي كسب و كار با حمايت از توليدكننده رونق گيرد

رشت - ايرنا- فرماندار شهرستان رشت گفت: از سرمايه گذار و توليد كننده به معني واقعي حمايت كنيم و فضاي كسب و كار را بهبود ببخشيم.

به گزارش خبرنگار ايرنا، ميرشمس مومني زاده عصر دوشنبه در جلسه ستاد مقاومتي شهرستان رشت افزود: كارها را براي سرمايه گذاران و توليدكنندگان تسريع و تسهيل كرده و به معناي واقعي و در عمل از آنها حمايت كنيم.
وي با بيان اين كه اشتغال جز با سرمايه گذاري و فرصت اشتغال جز با توليد محقق نمي شود، اظهار داشت: بايستي بستري فراهم كنيم تا سرمايه گذاران و توليدكنندگان بتوانند توليد و سرمايه گذاري كرده و از اين طريق رونق توليد محقق شود.
فرماندار شهرستان رشت در ادامه سخنانش با اشاره به اهميت توسعه مشاغل خانگي تصريح كرد: در ارتباط با توسعه مشاغل خانگي هر ميزان كه بيشتر كار شود؛ به رونق توليد، افزايش فرصت اشتغال و درآمد كمك شده است.
وي با تاكيد بر اين مطلب كه تسهيلات فراگير، اشتغال روستايي و بوم گردي بايستي با شتاب بيشتري دنبال شود، خاطر نشان كرد: توجه به همه اين ها در كنار هم بايستي بتواند به رونق توليد كمك كند.
مومني زاده در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري با عنوان رونق توليد اظهار داشت: بايستي تا پايان سال جمع بندي داشته باشيم به اين گونه كه ابتداي سال به لحاظ توليد در نقطه اي قرار داشتيم و در پايان سال به لحاظ كمي و كيفي اين ميزان رونق توليد محقق شده است.
وي خاطر نشان كرد: دستگاه هاي مختلف در شهرستان رشت به ويژه چند دستگاه از جمله جهادكشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و گردشگري در راستاي تحقق شعار سال با عنوان رونق توليد وظيفه سنگيني بر عهده دارند و بايستي اهتمام جدي داشته باشند.
شهرستان رشت با شش بخش ، 293 روستا و 18 دهستان، داراي 930 هزار نفر جمعيت است كه 60درصد آنها شهري و 40 درصد روستايي هستند.
7286 / 2007