2هزارو 300 واحد مسكن مهر در آبادان زير ساخت لازم براي سكونت را ندارند

ايرنا - آبادان - مسكن مهر آبادان يكي از سايت هاي بزرگ مسكن در كشور است كه هنوز فاقد زيرساخت هاي اوليه شهري بوده و همين مشكل موجب شده تا اعضاي تعاوني هاي مسكن مهر تمايلي به اسكان در اين سايت را نداشته باشند.

سايت مسكن مهر آبادان با پنج هزار واحد مسكوني، از بزرگترين سايت هاي مسكن مهر كشور به شمار مي رود كه حدود 2 هزار واحد آن تاكنون به متقاضيان واگذار شده است.
معاون عمراني فرمانداري آبادان عصر دوشنبه در جلسه بررسي مشكلات مسكن مهر اين شهرستان با بيان اينكه 2 هزار و 300 واحد مسكن مهر اين شهرستان همچنان از نظر زير ساخت در بلاتكليفي بسر مي برند گفت: 45 تعاوني در بخش مسكن مهر آبادان ثبت شده كه از اين تعداد 27 تعاوني فعال و 18 تعاوني فاقد عضو هستند.
محمد طاهري افزود: زير ساخت لازم از جمله آسفالت در مسكن مهر آبادان وجود ندارد و شهرداري با توجه به تعهدي كه داده تاكنون اقدامي براي آسفالت خيابان هاي سايت مسكن مهر انجام نداده است.
وي وضعيت امنيت در سايت مسكن مهر اين شهر را قابل قبول ندانست و گفت: 14 مغازه و سه واحد آموزش در مسكن مهر آبادان وجود دارد كه نياز به امنيت ندارد.
طاهري به اختصاص 405 تن قير به منظور بهسازي خيابان هاي آبادان اشاره كرد و گفت: شهرداري آبادان بايد بخشي از قير اختصاص يافته را براي آسفالت معابر مسكن مهر اختصاص دهد.
مدير عامل شركت هاي تعاوني مسكن مهر آبادان گفت:عمل نكردن دستگاه هاي اجرايي به تعهدات خود در قبال مسكن مهر، واگذاري يك هزار و 500 واحد مسكن مهر در اين شهر را با مشكل مواجه كرده است.
فرزاد طاهري اظهار داشت: در صورت فراهم شدن زيرساخت ها و امنيت در مسكن مهر آبادان يك هزار و 200 واحد شرايط لازم براي واگذاري به متقاضيان را دارند.
وي پرداخت نشدن به موقع تسهيلات بانكي 300 ميليوني ريالي به تعاوني ها و همكاري نكردن بانك ها در افزايش سقف تسهيلات بانكي از 300 ميليون ريال به 400 ميليون ريال را از مشكلات اعضا و تعاوني هاي مسكن مهر نام برد.
به گزارش ايرنا مسكن مهر آبادان را مي‌ توان از پرماجراترين طرح هاي چند سال اخير دانست كه بسياري از واحدهاي آن نيمه تمام رها شده و واحدهايي نيز كه به متقاضيان واگذار شده با وجود نارضايتي مكرر مالكان اقدامي براي مشكلات آنها از سوي دستگاه هاي اجرايي نشده است.
3015/6068