وزير انرژي عربستان: اوپك برعرضه نفت از ذخاير اتفاق نظر دارد

تهران-ايرنا- خالد فالح وزير انرژي عربستان روز دوشنبه ادعا كرد: كشورهاي عضو اوپك و توليدكنندگان نفت غيراوپك براي عرضه نفت بيشتر از ذخاير نفتي خود در نيمه دوم سال 2019 اتفاق نظر دارند.

به گزارش شبكه خبري 'العربيه'، فالح در كنفرانس مطبوعاتي پس از نشست كميته نظارتي مشترك وزيران اوپك و غير اوپك در جده گفت: كشورهاي عضو اوپك و غير اوپك درباره كاهش تدريجي ذخاير نفتي اتفاق نظر دارند. در عين حال، عربستان نيز آماده است كه نيازهاي بازار نفت را تامين كند.
وي افزود: احتمال تمديد محدوديت هاي توليد نفت كه اعضاي اوپك و غير اوپك بر سر آن به توافق رسيدند، تا نيمه دوم سال 2019، بحث اصلي نشست كميته وزيران اوپك و غير اوپك بود.
فالح تصريح كرد: آنچه ما در نيمه دوم سال در پي آن هستيم، حفظ مديريت توليد براي كاهش تدريجي سطح ذخاير نفتي و رساندن آنها به ميانگين معمول است.
سازمان اوپك و متحدان غيرعضو آن مانند روسيه در پايان سال 2018 توافق كرده‌اند از آغاز ژانويه سال 2019 صادرات نفت را به مدت 6ماه به ميزان روزانه 1.2 ميليون بشكه كاهش دهند.
اين اقدام اوپك در راستاي تنظيم بازار و جلوگيري از افت قيمت نفت در بازارهاي جهاني بود.
الكساندر نواك وزير انرژي روسيه نيز در جمع خبرنگاران گفت: گزينه‌هاي مختلفي براي تنظيم توليدات نفت وجود دارد، افزايش توليد در شش ماهه دوم سال از اين جمله است.
سهيل المزروعي وزير انرژي امارات متحده عربي نيز روز گذشته (يكشنبه) اظهار كرده بود كه كار ما هنوز تكميل نشده است و ما همچنان شاهد رشد سطح ذخاير نفت هستيم. اگر نيازي براي جبران كمبود عرضه در بازار وجود داشته باشد، اقدامات لازم را بررسي خواهيم كرديم اما ما چنين چيزي مشاهده نمي كنيم.
خاورم**9329**شبس**1613