۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۳
کد خبر 83321527
۰ نفر
معاون شهردار: سرانه فرهنگي قم  نامطلوب است

قم- ايرنا - معاون برنامه ريزي وسرمايه انساني شهرداري قم، سرانه فرهنگي قم را بسيار نامطلوب دانست و گفت: به دليل كمبود زيرساخت هاي فرهنگي ، كمترين شاخص هاي شهري قم بر اساس خروجي نرم افزار بازخورد راهبردي با 34 درصد مربوط به مسائل اجتماعي و فرهنگي است.

به گزارش ايرنا، محسن رنجبر روز دوشنبه در نود و هفتمين جلسه رسمي و علني شوراي اسلامي شهر قم در ساختمان شهيد باكري، با اشاره به برنامه سند راهبردي 1414 شهرداري قم افزود:حمل و نقل و ترافيك؛ ايمني و مديريت بحران؛ اجتماعي و فرهنگي؛ معماري و شهرسازي، خدمات شهري و همچنين ارتقاي و توسعه مديريت منابع و هوشمند سازي شهري مهمترين وظايف شهرداري است.
وي ايمني و مديريت بحران را داراي بالاترين و موضوع فرهنگي و اجتماعي را پايين ترين شاخص شهري قم تا پايان آذر ماه 97 اعلام كرد و افزود: در حال حاضر سال سوم برنامه پنج ساله اول شهرداري بر اساس اين سند راهبردي قرار داريم كه بودجه سال 98 بر اين اساس تدوين شده است.
وي ادامه داد: قم از معدود شهرهايي است كه از نظر تعداد ايستگاه هاي آتش نشاني به سطح استاندارد رسيده است اما بالاترين شاخص شهري قم بر اساس خروجي نرم افزار مديريت شهري مربوط به مسائل ايمني و مديريت بحران است.
رنجبر با اشاره به آمار تلفات ناشي از تصادفات در قم افزود: تعداد تلفات ثبت شده تصادفات دراين شهر به ازاي هر 100 هزار تن، 18 تن اعلام شده،اين در حالي است كه ميانگين تصادفات در كشور 4 تن است كه اين آمار بالاي تلفات تصادفات جاي نگراني دارد.
معاون شهرداري قم، بااشاره به خروجي نرم افزار بازخورد راهبردي عملكرد شهرداري قم گفت: بر اساس خروجي اين نرم افزار، تا پايان آذر ماه 97، 50 درصد از هدف گذاري ها تعريف شده در اين سند، محقق شده است.
رنجبر با بيان اينكه 818 راهبرد و 11 هدف اصلي در سند چشم انداز شهرداري قم تعريف شده است گفت: سيستم كنترل پروژه از پيشرفت 68 درصد طرح هاي در دستور كار شهرداري قم تا پايان آذر 97 را نشان مي دهد.
معاون برنامه ريزي و سرمايه انساني شهرداري قم، اظهار داشت: سامانه بازخورد راهبردي، امكان بررسي آخرين وضعيت طرح ها، اهدف و راهبردها سند چشم انداز 1414 قم را فراهم مي كند كه خروجي هاي اين نرم افزار در مديريت شهري قم مي تواند كمك بسياري كند.
رنجبر، ادامه داد: بر اساس بخشنامه جديد وزارت كشور، بودجه 99 شهرداري ها بايد از مدل سنتي به بودجه بر اساس عملكرد تغيير يابد كه در بودجه سال آينده شهرداري قم اين موضوع اعمال مي شود.
رنجبر با اشاره به اقدام هاي صورت گرفته براي ارتقاي فضاي سبز شهري اظهار داشت: تعداد روزهاي پاك قم تا پايان آذر ماه 1397، 127 روز بوده، اين در حالي است كه هدف گذاري ما رسيدن به 225 روز هواي پاك تا پايان سال 1400 است.
وي بيان كرد: قم تا انتهاي آذر 1397، به ازاي هر نفر 4.63 مترمربع پارك درون شهري دارا بوده كه اين رقم در مقايسه با ساير كلانشهرها كه 6.8 مترمربع براي هر نفر است، به 65 درصد از اهداف خود در اين زمينه دست يافته است.
وي با بيان اينكه 137 اقدام براي حفاظت و توسعه فضاي سبز تعرف شده است گفت: تحقق پيشرفت فيزيكي طرح هاي از جمله احداث بوستان هاي مختلف در سطح شهر به صورت مستمر پايش و در سامانه ثبت مي شود كه اين موضوع امكان پيگيري و بازخورد اين طرح ها را ممكن مي كند.
رنجبر، ادامه داد: بر اساس چشم انداز پنج ساله تعريف شده شهرداري قم تا سال 1400، تفكيك از مبدا زباله هاي شهري قم به 30 درصد افزايش پيدا مي كند.
وي اظهار داشت: 38 درصد اهداف تعريف شده سند چشم انداز در حوزه روان، متعادل و سالم سازي عبور و مرور شهري تا پايان آذر ماه 97 محقق شده است ضمن اينكه بستر سازي براي اين موضوع بيش از 70 درصد بوده است.
معاون برنامه ريزي و سرمايه انساني شهرداري قم، گفت: 280 اتوبوس از 370 اتوبوس موجود قم تا پايان آذر ماه 97 فرسوده بوده است كه وضعيت اين شهر در اين زمينه بسيار ضعيف بوده است.
رنجبر ادامه داد: 2 ميليون و 527 هزار و 958 سفر درون شهري در ماه در شهر قم ثبت شده است كه اين رقم 47 درصد در مقايسه با كلانشهرهاي ديگر است كه بايد نسبت به بررسي و مطالعات بيشتر در اين زمينه توجه جدي تر شود تا استفاده از حمل و نقل عمومي در اين شهر افزايش يابد.
وي اظهار داشت: بر اساس چشم انداز راهبردي 1414 شهرداري قم، مي بايست تا آذرماه 97، 3.5 كيلومتر از خط يك متروي قم به بهره برداري مي رسيد كه اين موضوع به دليل تحريم ها محقق نشد.
معاون برنامه ريزي و سرمايه انساني شهرداري قم، افزود: تعداد ناوگان تاكسيراني درون شهري قم پنج هزار و 714 تاكسي است كه به ازاي هر نفر جمعيت 4.5 تاكسي است كه نسبت به ساير كلانشهرها از وضعيت بسيار خوبي برخوردار است.
7404/ 6133/